Pracovnice školní družiny

Lenka Grmelová (vedoucí vychovatelka), telefon: 601 368 183

Kateřina Maturová (vychovatelka), telefon: 601 368 516