Pracovnice školní družiny

Lenka Grmelová (vedoucí vychovatelka), telefon: 601 368 183

Mgr. Jana Dvořáková (vychovatelka), telefon: 601 368 516