Základní škola zpracovala v rámci šablony

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií

digitální učební materiály (DUM) v těchto sadách:

1. Sada

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Tematická oblast: Jazyková výchova - 1. stupeň

obsah DUMu ročník autorka kontakt na autorku
Vyjmenovaná slova - opakování
4. Mgr. Hana Vašatová vasatova@skolalosiny.cz
Slovní druhy 4. Mgr. Hana Vašatová vasatova@skolalosiny.cz
Podstatná jména - opakování 4. Mgr. Hana Vašatová vasatova@skolalosiny.cz
Skloňování podstatných jmen 4. Mgr. Hana Vašatová vasatova@skolalosiny.cz
Slovesa 4. Mgr. Hana Vašatová vasatova@skolalosiny.cz
Podmět a přísudek 4. Mgr. Hana Vašatová vasatova@skolalosiny.cz
Pohádky – B. Němcová 4. Mgr. Hana Vašatová vasatova@skolalosiny.cz
Pohádky – K. J. Erben 4. Mgr. Hana Vašatová vasatova@skolalosiny.cz
Přísloví a rčení – moje vlast 4. Mgr. Hana Vašatová vasatova@skolalosiny.cz
Shoda přísudku s podmětem - první seznámení 4. Mgr. Hana Vašatová vasatova@skolalosiny.cz
Shoda přísudku s podmětem 4. Mgr. Hana Vašatová vasatova@skolalosiny.cz
Král Karel IV. 4. Mgr. Hana Vašatová vasatova@skolalosiny.cz
Staré pověsti české 4. Mgr. Hana Vašatová vasatova@skolalosiny.cz
Husitské války 4. Mgr. Hana Vašatová vasatova@skolalosiny.cz
Předpony s-, z-, vz- 5. Mgr. Jiřina Viktorinová viktorinova@skolalosiny.cz
Skupiny mě / mně 5. Mgr. Jiřina Viktorinová viktorinova@skolalosiny.cz
Slovní druhy 5. Mgr. Jiřina Viktorinová viktorinova@skolalosiny.cz
Podstatná jména 5. Mgr. Jiřina Viktorinová viktorinova@skolalosiny.cz
Druhy přídavných jmen 5. Mgr. Jiřina Viktorinová viktorinova@skolalosiny.cz
Slovesný způsob 5. Mgr. Jiřina Viktorinová viktorinova@skolalosiny.cz

 

2. Sada

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace
Tematický okruh: Geometrie v rovině a v prostoru
Tematická oblast: Geometrie v rovině – 2. stupeň
obsah DUMu ročník autor kontakt na autora
Středová souměrnost – kružnice (flash) 7. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Středová souměrnost – n-úhelník (flash) 7. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Konstrukce trojúhelníku sss (flash) 7. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Konstrukce trojúhelníku sus (flash) 7. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Konstrukce trojúhelníku usu (flash) 7. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Konstrukce trojúhelníku c, vc, a (flash) 8. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Kružnice trojúhelníku opsaná (flash) 6. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Kružnice trojúhelníku vepsaná (flash) 6. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Střední příčky trojúhelníku (flash) 6. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Těžnice trojúhelníku (flash) 6. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Výška obecného trojúhelníku (flash) 6. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Tečna v bodě kružnice (flash) 8. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Tečna z bodu ke kružnici (flash) 8. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Délka kružnice, obvod kruhu (flash) 8. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Obsah rovnoběžníku (flash) 7. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Obsah trojúhelníku (flash) 7. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Obsah lichoběžníku (flash) 7. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Obsah kruhu (flash) 8. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Pythagorova věta (flash) 8. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz
Thaletova kružnice (flash) 8. Mgr. Jiří Ševčík sevcik@skolalosiny.cz

 

3. Sada

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vzdělávací obor: Dějepis
Tematická oblast: Historický a kulturní základ
obsah DUMu ročník autor kontakt na autora
Křesťanství 7. Mgr. Jiřina Vavrysová vavrysova@skolalosiny.cz
Atentát na Heydricha 9. Mgr. Jiřina Vavrysová vavrysova@skolalosiny.cz
50. léta - vývoj v totalitním režimu 9. Mgr. Jiřina Vavrysová vavrysova@skolalosiny.cz
Islám 7. Mgr. Jiřina Vavrysová vavrysova@skolalosiny.cz
Židé, holocaust 9. Mgr. Jiřina Vavrysová vavrysova@skolalosiny.cz
Reformní rok 1968 a emigrace 9. Mgr. Jiřina Vavrysová vavrysova@skolalosiny.cz
Velká Morava 7. PhDr. Tomáš Skoumal skoumal@skolalosiny.cz
Křížové výpravy 7. PhDr. Tomáš Skoumal skoumal@skolalosiny.cz
Pravěk (historie umění) 6. Mgr. Blanka Sanetříková sanetrikova@skolalosiny.cz
Egypt (historie umění) 6. Mgr. Blanka Sanetříková sanetrikova@skolalosiny.cz
Řecko, Řím (historie umění) 6. Mgr. Blanka Sanetříková sanetrikova@skolalosiny.cz
Románské umění (historie umění) 7. Mgr. Blanka Sanetříková sanetrikova@skolalosiny.cz
Gotika (historie umění) 7. Mgr. Blanka Sanetříková sanetrikova@skolalosiny.cz
Renesance (historie umění) 7. Mgr. Blanka Sanetříková sanetrikova@skolalosiny.cz
Baroko (historie umění) 8. Mgr. Blanka Sanetříková sanetrikova@skolalosiny.cz
Klasicismus, romantismus, realismus (historie umění) 9. Mgr. Blanka Sanetříková sanetrikova@skolalosiny.cz
Secese (historie umění) 9. Mgr. Blanka Sanetříková sanetrikova@skolalosiny.cz
Impresionismus (historie umění) 9. Mgr. Blanka Sanetříková sanetrikova@skolalosiny.cz
Moderní směry (historie umění) 9. Mgr. Blanka Sanetříková sanetrikova@skolalosiny.cz
Postmoderna (historie umění) 9. Mgr. Blanka Sanetříková sanetrikova@skolalosiny.cz

Na požádání na uvedených kontaktech rádi poskytneme DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v České rebublice.