Česká škola obecná a měšťanská škola v letech 1945 až 1950

ŠKOLNÍ ROK 1945 / 1946

Od 3. září 1945

Celkem 53 žáků

Třídy a třídní učitelé: 1. - Jan Veichart, řídící učitel, 2. - Alois Plášek, definitivní učitel

Od 22. října 1945

Celkem 83 žáků

Třídy a třídní učitelé: 1. - Jan Veichart, řídící učitel, 2. - Alois Plášek, definitivní učitel, 3. - Anna Závodníková, uč. čekatelka, od 1.4.1946 František Rohánek, uč. čekatel

Od 1. května 1946

Celkem 157 žáků

Třídy a třídní učitelé: 1. - Jan Veichart, řídící učitel, 2. - Alois Plášek, definitivní učitel, 3. - František Rohánek, uč. čekatel, 4. - Libuše Rozkošná, uč. čekatelka

Ostatní pedagogové: František Fiala (farář z duchovní správy ve Velkých Losinách) - římskokatolické náboženství, František Bezděčka (ze Šumperka) - československé náboženství, Boh. Axman (ze Řimnic u Litovle) - pravoslavné náboženství, Ludmila Macíková (z Vízmberka) - ženské ruční práce

[zajímavosti z kroniky]

ŠKOLNÍ ROK 1946 / 1947

Celkem 305 žáků (v tom148 na národní a 157 na měšťanské škole)

Třídy a třídní učitelé obecné školy:

1.A - Vítězslava Dlouhá, 2.A - Jan Veichart, řídící učitel národní školy, 3.A - Marie Popová, 4.A - Libuše Rozkošná, 5.A - Alois Plášek

6.A - Jaroslav Hájek, 6.B - Josef Dobrý, 7.A - Jiří Jandík, 8.A - Josef Janů, 9.A - Pravoslav Poppoznámka: 9. třída byla označována jako „jednoroční učební kurz“

Ostatní pedagogové: Alois Hrbata - ředitel měšťanské školy, Ludmila Hájková, Miloslava Václavíková, František Fiala (farář z duchovní správy ve Velkých Losinách) - římskokatolické náboženství, Josef Bezděčka (z duchovní správy v Šumperku) - československé náboženství, Vasil Danišek (z duchovní správy v Šumperku) - pravoslavné náboženství, M. Šourek (z duchovní správy v Šumperku) – česko bratrské náboženství

[zajímavosti z kroniky]

ŠKOLNÍ ROK 1947 / 1948

Celkem 345 žáků (v tom 166 na národní a 179 na měšťanské škole)

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Vítězslava Dlouhá, 2.A - Jan Veichart, řídící učitel národní školy, 3.A - Marie Popová, 4.A - Libuše Rozkošná, 5.A - Alois Plášek

6.A - Věra Dlouhá, 6.B - Bohumila Emrová, 7.A - Jaroslav Hájek, 7.B - Josef Dobrý (od 24.5.1948 Ludmila Hájková), 8.A - Josef Janů (od 24.5.1948 Josef Brzický), 9.A - Pravoslav Poppoznámka: 9. třída byla označována jako „jednoroční učební kurz“

Ostatní pedagogové:

Alois Hrbata - ředitel (do února 1948), Pravoslav Pop - ředitel (od března 1948), Libuše Čechová, Miloslava Václavíková, František Fiala (římskokatolické náboženství)

[zajímavosti z kroniky]

ŠKOLNÍ ROK 1948 / 1949

Celkem 338 žáků (v tom 176 na národní a 162 na měšťanské škole)

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Věra Dlouhá, 1.B - Marie Popová, 2.A - Vítězslava Dlouhá, 3.A - Jan Veichart, řídící učitel národní školy, 4.A - Čeněk Petr, 5.A - Alois Plášek

6.A - Libuše Čechová (od 1.11.1948 Josef Janů), 6.B - Ludmila Hájková, 7.A - Bohumila Emrová, 7.B - Josef Dobrý, 8.A - Jaroslav Hájek, 9.A - Josef Brzickýpoznámka: 9. třída byla označována jako „jednoroční učební kurz“

Ostatní pedagogové:

Pravoslav Pop - ředitel, Miloslava Václavíková, Helena Enderlová, František Fiala (římskokatolické náboženství), Josef Bezděčka (československé náboženství), Věra Klimentová (českobratrské náboženství)

[zajímavosti z kroniky]

ŠKOLNÍ ROK 1949 / 1950

Celkem 370 žáků (v tom 174 na národní a 196 na měšťanské škole)

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Věra Dlouhá, 2.A - Vítězslava Dlouhá, 3.A - Jan Veichart, řídící učitel národní školy, 4.A - Čeněk Petr, 5.A - Alois Plášek

6.A - Josef Brzický, 6.B - Helena Enderlová, 7.A - Ludmila Hájková, 8.A - Bohumila Emrová, 9.A - Jaroslav Hájek

Ostatní pedagogové:

Pravoslav Pop - ředitel, Miloslava Václavíková, Josef Janů (do 31.9.1949), František Fiala (římskokatolické náboženství), Gizela Kroupová (českobratrské náboženství)

[zajímavosti z kroniky]

Absolventi 1945 - 1950

1947, 9. třída, Pop

30.06.1947 00:00

1948, 9. třída, Pop

30.06.1948 00:00

1949, 9. třída, Brzický

30.06.1949 00:00

1950, 9. třída, Hájek

30.06.1950 00:00

Budovy školy