Národní a měšťanská škola v letech 1951 až 1960

ŠKOLNÍ ROK 1950 / 1951

Celkem 387 žáků (v tom 187 na národní a 200 na měšťanské škole)

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Věra Dlouhá, 1.B - Marie Popová, 2.A - Vítězslava Dlouhá, 3.A - Jan Veichart, řídící učitel národní školy, 4.A - Čeněk Petr, 5.A - Alois Plášek

6.A - Danuše Blahušková, 6.B - Bohumila Emrová, 7.A - Josef Brzický, 7.B - Helena Enderlová, 8.A - Ludmila Kabelková, 9.A - Anna Horníčková (od 1.3.1951 Miloslava Václavíková)

Ostatní pedagogové:

Pravoslav Pop - ředitel, Miloslava Václavíková, Olga Janků, Anna Závodníková, Hedvika Petrová – družina mládeže, František Fiala (římskokatolické náboženství), Gizela Kroupová a Bohuš Chrástek (českobratrské náboženství), Václav Matouch (pravoslavné náboženství)

ŠKOLNÍ ROK 1951 / 1952

Celkem 395 žáků (v tom 173 na národní a 222 na měšťanské škole)

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Marie Popová, 2.A - Vítězslava Dlouhá, 3.A - Jan Veichart, řídící učitel národní školy, 4.A - Kristina Pilichová, 5.A - Věra Dlouhá

6.A - Karel Tesař, 6.B - Bohumila Emrová, 6.C - Jaroslav Hromátka (od 1.11.1951 Bohumil Balatka), 7.A - Josef Brzický, 7.B - Ludmila Kabelková, 8.A - Mirko Kuba, 8.B - Helena Enderlová, 9.A - Anna Horníčková

Ostatní pedagogové:

Pravoslav Pop - ředitel, Miloslava Václavíková, Danuše Blahušková, Olga Janků - školní družina (od 1.8.1952 Zdeňka Kolářová, Šťastná), František Fiala (římskokatolické náboženství), Gizela Kroupová (českobratrské náboženství, od 8.10.1951 Věra Janáčková), Emilie Doležalová (pravoslavné náboženství)

ŠKOLNÍ ROK 1952 / 1953

Celkem 352 žáků (v tom 189 na národní a 163 na měšťanské škole)

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Jindra Paclíková, 1.B - Marie Popová, 2.A - Vítězslava Dlouhá, 3.A - Jan Veichart, řídící učitel národní školy, 4.A - Věra Dlouhá, 5.A - Vlasta Mazánková

6.A - Karel Tesař, 6.B - Anna Horníčková (od 5.10.1952 Ludmila Hájková), 7.A - Bohumila Emrová, 8.A - Miloslava Václavíková, 9.A - Helena Enderlová

poznámka: ve školním roce 1952 / 1953 vychází žáci z obou posledních ročníků

Ostatní pedagogové:

Pravoslav Pop - ředitel, Bohumil Balatka, Josef Brzický, Ludmila Kabelková, Marie Turková, Drahomíra  Cinková - školní družina, František Fiala (římskokatolické náboženství)

ŠKOLNÍ ROK 1953 / 1954

Celkem 331 žáků (národní a měšťanská škola spojeny v osmiletou střední školu)

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Jindra Paclíková, 2.A - Marie Kaniová (od 26.1.1954 Vlasta Mazánková), 3.A - Miloslava Václavíková, 4.A - Jaroslav Jefimov, 5.A - Marie Kaniová (od 26.1. 1954), 5.B - Eva Schubertová

6.A - Josef Brzický, 6.B - Helena Enderlová, 7.A - Otakar Skácel (od 1.11.1953 Ludmila Hájková, 7. třídy spojeny), 7.B - Ludmila Hájková, 8.A - Bohumila Emrová

Ostatní pedagogové:

Pravoslav Pop - ředitel, Jan Veichart - zástupce ředitele, Drahomíra Cinková - školní družina a skupinová vedoucí PO, E. Millerová - školní družina

ŠKOLNÍ ROK 1954 / 1955

Celkem 346 žáků

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Jindra Paclíková, 1.B - Miloslava Václavíková, 2.A - Marie Kaniová (od 4.1.1955 Eva Schubertová), 3.A - Vlasta Mazánková, 4.A - Libuše Potěšilová, 5.A - Eva Štefanová

6.A - Bohumila Emrová, 6.B - Josef Brzický (od 1.10.1954 Pravoslav Pop, od 1.12.1954 Marie Janů), 7.A - Helena Enderlová, 8.A - Ludmila Hájková

Ostatní pedagogové:

Pravoslav Pop - ředitel, Jan Veichart - zástupce ředitele, Drahomíra  Cinková - školní družina a PO, E. Millerová - školní družina

ŠKOLNÍ ROK 1955 / 1956

Celkem 348 žáků

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Eva Štefanová (od 25.4.1956 Miloslava Václavíková), 1.B - Miloslava Václavíková, 2.A - Jindra Paclíková, 2.B - Marie Horáková, 3.A - Milena Kupková (od 24.10.1955 Blanka Dočekalová), 4.A - Vlasta Mazánková (od 1.1.1956 Růžena Hrbatová), 5.A - Libuše Potěšilová

6.A - Ludmila Hájková, 6.B - Ludmila Kabelková, 7.A - Marta Zbořilová, 7.B - Marie Janů, 8.A - Helena Enderlová

Ostatní pedagogové:

Pravoslav Pop - ředitel, Jan Veichart - zástupce ředitele (od 1.9.1957 ředitelem OSŠ v Loučné n/D), Leopold Riedl, Anna Lorenzová - školní družina (od 1.5.1956 Zdena Veichartová)

ŠKOLNÍ ROK 1956 / 1957

Celkem 337 žáků

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Miloslava Václavíková, 1.B - Ilse Cikrytová, 2.A - Ludmila Garguláková, 3.A - Jindra Paclíková, 3.B - Břetislav Kuchyňka, 4.A - Blanka Dočekalová, 5.A - Vlastimil König

6.A - Ludmila Hájková, 6.B - Marta Zbořilová, 7.A - Bohuslav Zavřel, 8.A - Marta Schánělová (Němcová)

Ostatní pedagogové:

Pravoslav Pop - ředitel, Helena Enderlová - zástupkyně ředitele, Zdena Veichartová - školní družina a jídelna

ŠKOLNÍ ROK 1957 / 1958

Celkem 363 žáků

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Ilse Cikrytová, 1.B - Jindra Paclíková, 2.A - Miloslava Václavíková, 3.A - Ludmila Garguláková, 4.A - Eliška Vlková, 4.B - Břetislav Kuchyňka, 5.A - Vlastimil König

6.A - Bohumil Balatka, 6.B - Miroslav Kotrč (od 1.11.1957 Jarmila Hendrychová), 7.A - Lubomír Vlk, 8.A - Ludmila Hájková

Ostatní pedagogové:

Pravoslav Pop - ředitel, Jan Veichart - zástupce ředitele, Edit Barnetová - školní družina

ŠKOLNÍ ROK 1958 / 1959

Celkem 379 žáků

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Ilse Cikrytová, 1.B - Marie Moschová, 2.A - Anna Balharová (od 9.3. do 10.5.1959 Marie Trnková), 2.B - Jarmila Ilichmanová (od 15.11.1958 Olga Bartoňová, od 11.5.1959 Marie Uhráková), 3.A - Marie Uhráková(od 5.1.1959 Jarmila Navrátilová), 4.A - Josefa Vybíhalová, 5.A - Eliška Vlková, 5.B - Břetislav Kuchyňka

6.A - Jaroslav Drozd (od 29.10.1958 Josef Konečný, od 1.4.1959 Jarmila Ilichmanová), 6.B - Lubomír Vlk, 7.A - Bohumil Balatka, 7.B - Ilona Sekaninová, 8.A - Ludmila Hájková

Ostatní pedagogové:

Pravoslav Pop – ředitel (od 1.9.1959 odchází na jiné pracoviště), Jan Veichart - zástupce ředitele, Ivo Eibl, Edit Barnetová - školní družina, Marie Popová- školní družina

ŠKOLNÍ ROK 1959 / 1960

Celkem 413 žáků

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Ilse Cikrytová, 1.B - Eliška Vlková, 2.A - Eva Homolová, 2.B - Marie Ottenschlägerová (Moschová), 3.A - Hana Vénosová, 3.B - Lubomír Jiřičný (od 29.10.1959 Vladimír Entl), 4.A - Jarmila Navrátilová, 5.A - Věra Morávková, 5.B - Marie Uhráková

6.A - Marie Malá, 6.B - Marie Makovičková (Zemínová), 6.C - Josefa Vybíhalová, 7.A - Jarmila Ilichmanová, 7.B - Lubomír Vlk, 8.A - Bohumil Balatka

Ostatní pedagogové:

Jan Veichart - ředitel, Ludmila Hájková - zástupkyně ředitele, Františka Koukalová, Edit Barnetová (od 1.3.1960 Drahoslava Sojková) - školní družina, Marie Popová- školní družina

Absolventi 1951 - 1960