Základní škola v letech 1961 až 1970

ŠKOLNÍ ROK 1960 / 1961

Celkem 439 žáků

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Alena Urbášková, 1.B - Marie Slavíková (od 3.10.1960 Jan Ďopan), 2.A - Alžběta Slizíková, 2.B - Eliška Vlková, 3.A - Ilse Cikrytová, 3.B - Marie Uhráková (od 10.1.1961 do 7.3.1961 Alžběta Slizíková, od 8.3. do 14.5.1961 Miloslava Václavíková), 4.A - Alena Vojáčková, 4.B - Věra Morávková, 5.A - Jarmila Navrátilová

6.A - Vladimír Entl (od 9.6.1961 Karel Lehký), 6.B - Eva Grünnerová (od 1.11.1960 Jaroslav Drozd), 7.A - Marie Malá, 7.B - Josefa Vybíhalová, 8.A - Libuše Pečenková, 8.B - Lubomír Vlk, 9.A - Bohumil Balatka

Ostatní pedagogové:

Jan Veichart - ředitel, Ludmila Hájková - zástupkyně ředitele, Karel Lehký, Františka Koukalová, Edit Barnetová (do 30.9.1960, od 1.10.1960 do 31.12.1960 Alena Káčerková, od 1.1.1961 Miloslava Václavíková) - školní družina

ŠKOLNÍ ROK 1961 / 1962

Celkem 480 žáků

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Ilse Cikrytová, 1.B - Miloslava Václavíková, 2.A - Alena Urbášková, 2.B - Vlasta Farníková (Hladišová) (od 19.2.1962 Eva Procházková, od 30.5.1962 Alžběta Kolisková), 3.A - Eliška Vlková, 4.A - Květoslava Jarmarová, 4.B - Marie Faltýnková, 5.A - Alena Grézlová (Vojáčková) (od 5.3.1962 Alena Urbášková), 5.B - Věra Entlová (Morávková)

6.A - Františka Floderová (Koukalová), 6.B - Bohumil Balatka, 7.A - Vladimír Entl, 7.B - Jaroslav Drozd, 8.A - Marie Malá, 8.B - Karel Lehký, 9.A - Libuše Pečenková (od 1.1.1962 Lubomír Vlk, 9. třídy spojeny), 9.B - Lubomír Vlk

Ostatní pedagogové:

Jan Veichart - ředitel, Ludmila Hájková - zástupkyně ředitele, Jan Ďopan, Josef Horáček, Edit Barnetová (od 16.4.1962 Josefa Mikulášová) - školní družina

ŠKOLNÍ ROK 1962 / 1963

Celkem 473 žáků

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Jana Zouvalová, 2.A - Ilse Cikrytová, 2.B - Miloslava Václavíková (od 3.1.1963 Jindřiška Nováková), 3.A - Alžběta Bolozová, 3.B - Eva Procházková, 4.A - Alena Urbášková, 5.A - Květoslava Jarmarová, 5.B - Marie Račáková

6.A - Pavla Kalbáčová, 6.B - Jindřich Kroupa, 7.A - Františka Floderová (Koukalová), 7.B - Marie Faltýnková, 8.A - Alžběta Kolisková (Sliziková), 8.B - Josef Konečný, 9.A - Marie Malá, 9.B - Karel Lehký

Ostatní pedagogové:

Jan Veichart - ředitel, Ludmila Hájková - zástupkyně ředitele, Lubomír Vlk, Dalibor Kloc – externí učitel pro vedení letecko modelářského kroužku, Josefa Mikulášová - školní družina

ŠKOLNÍ ROK 1963 / 1964

Celkem 443 žáků

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Marie Račáková, 1.B - Alžběta Bolozová, 2.A - Jana Hejtmánková (Zouvalová), 3.A - Ilse Ševčíková (Cikrytová) (od 10.2. do 16.5.1964 Miloslava Václavíková), 3.B - Jindřiška Nováková, 4.A - Danuše Krejčiříková, 4.B - Eva Procházková, 5.A - Alena Urbášková, 5.B - Kristyna Dedeciusová

6.A - Květoslava Jarmarová, 6.B - Marie Ďopanová (Malá), 7.A - Pavla Kalbáčová, 7.B - Alena Jakubíčková, 8.A - Marie Faltýnková, 9.A - Lubomír Vlk, 9.B - Karel Lehký

Ostatní pedagogové:

Jan Veichart - ředitel, Josef Konečný - zástupce ředitele, Marie Dlabajová, Jan Ďopan, Jindřich Kroupa, Dalibor Kloc - externí učitel pro vedení letecko modelářského kroužku, Dagmar Holubková - stálá vedoucí pionýrské organizace, Josefa Mikulášová - školní družina

ŠKOLNÍ ROK 1964 / 1965

Celkem 431 žáků

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Alena Urbášková, 1.B - Kristyna Dedeciusová, 2.A - Marie Račáková, 2.B - Alžběta Balážová (Bolozová), 3.A - Jana Hejtmánková, 4.A - Ilse Ševčíková, 4.B - Jindřiška Nováková, 5.A - Danuše Krejčiříková (od 1.2.1995 Dorit Schwanová), 5.B - Eva Zatloukalová (Procházková)

6.A - Lubomír Vlk, 6.B - Karel Lehký, 7.A - Jan Ďopan, 7.B - Marie Ďopanová, 8.A - Pavla Kalbáčová, 8.B - Alena Jakubíčková, 9.A - Marie Faltýnková

Ostatní pedagogové:

Jan Veichart - ředitel, Josef Konečný - zástupce ředitele, Zdeňka Bílková, Jarmila Hejbalová, Jitka Krampolová, Dagmar Holubková - stálá vedoucí pionýrské organizace, Josefa Mikulášová - školní družina

ŠKOLNÍ ROK 1965 / 1966

Celkem 429 žáků

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Ilse Ševčíková, 2.A - Alena Urbášková, 2.B - Kristyna Ralevská (Dedeciusová), 3.A - Marie Račáková, 3.B - Alžběta Balážová, 4.A - Jaroslava Matulíková (od 7.2.1966 Jindřiška Nováková), 5.A - Běla Lucká, 5.B - Alžběta Tušlová

6.A - Zdeňka Hornišerová (Bílková), 6.B - Alena Karešová, 7.A - Lubomír Vlk, 7.B - Karel Lehký, 8.A - Jitka Kováčová (Krampolová), 8.B - Pavla Kalbáčová, 9.ALibuše Bistřická (od 15.11.1965 Marie Faltýnková)9.B - Alena Jakubíčková

Ostatní pedagogové:

Jan Veichart - ředitel, Josef Konečný - zástupce ředitele, Jana Hejtmánková (po celý rok nemoc), Jan Vyskočil (od 7.2.1966), Dorit Schwanová (do 31.1.1966), Dagmar Holubková - stálá vedoucí pionýrské organizace, Josefa Mikulášová - školní družina, Ivana Mikulová - školní družina

ŠKOLNÍ ROK 1966 / 1967

Celkem 413 žáků

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Marie Račáková, 2.A - Ilse Ševčíková, 3.A - Alena Urbášková, 3.B - Alžběta Balážová, 4.A - Jana Vyskočilová, 4.B - Václav Dvořák, 5.A - Jindřiška Nováková (od 6.2.1967 Kristyna Ralevská, od 1.4.1967 Karla Jílková), 5.B - Marie Faltýnková

6.A - Alena Polášková, 6.B - Jitka Kováčová (od 6.12.1966 František Zatloukal, od 3.1. do 3.5.1967 Antonie Moravčíková), 7.A - Jan Vyskočil, 7.B - Marie Jašková, 8.A - Lubomír Vlk, 8.B - Karel Lehký, 9.A - Stanislav Kocman, 9.B - Pavla Kalbáčová

Ostatní pedagogové:

Jan Veichart - ředitel, Josef Konečný - zástupce ředitele, Jana Kocmanová, Eva Králíčková, Dagmar Holubková - stálá vedoucí pionýrské organizace, Alžběta Tušlová - školní družina, Eva Tušlová (Coufalová) - školní družina

ŠKOLNÍ ROK 1967 / 1968

Celkem 400 žáků

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Alena Urbášková, 1.B - Alžběta Balážová, 2.A - Marie Račáková (od 16.5.1968 Rudolf Chrastina), 3.A - Ilse Ševčíková, 4.A - Marie Faltýnková, 4.B - Zdeňka Drexlerová, 5.A - Jindřiška Nováková, 5.B - Václav Dvořák (od 1.2.1968 Marie Sutorová)

6.A - Karel Lehký, 6.B - Alena Sedláková (Jakubíčková), 7.A - Jana Kocmanová (od 1.2.1968 Václav Dvořák), 7.B - Pavla Kalbáčová, 8.A - Jan Vyskočil, 8.B - Marie Jašková, 9.A - Lubomír Vlk

Ostatní pedagogové:

Jan Veichart - ředitel, Josef Konečný - zástupce ředitele, Stanislav Kocman, Alena Polášková, Karla Jílková, Bohumila Rožnovská (do 19.5.1968) - stálá vedoucí pionýrské organizace, Marie Sutorová (od 1.2.1968 učitelka 5.B) - školní družina

ŠKOLNÍ ROK 1968 / 1969

Celkem 388 žáků

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Ilse Ševčíková, I.A  - Marie Uhráková (jednotřídka v Maršíkově, dnem 7.4.1969 byla zrušena), 2.A - Alena Urbášková, 2.B - Alžběta Balážová, 3.A - Karla Jílková, 4.A - Jindřiška Nováková, 4.B - Marie Sutorová, 5.A - Marie Jelínková (Faltýnková), 5.B - Jana Vyskočilová

6.A - Pavla Kalbáčová, 6.B - Václav Dvořák, 7.A - Karel Lehký, 7.B - Alena Sedláková, 8.A - Lubomír Vlk, 8.B - Jindřich Kroupa, 9.A - Jan Vyskočil, 9.B - Marie Jašková

Ostatní pedagogové:

Jan Veichart - ředitel, Josef Konečný - zástupce ředitele, Marie Račáková (mateřská dovolená),Stanislav Kocman, Bohumila Rožnovská - stálá vedoucí pionýrské organizace, Marie Mádrová - školní družina

ŠKOLNÍ ROK 1969 / 1970

Celkem 371 žáků

Třídy a třídní učitelé:

1.A - Karla Jílková, 1.B - Marie Račáková, 2.A - Ilse Ševčíková, 3.A - Alena Urbášková, 3.B - Alžběta Balážová, 4.A - Marie Uhráková (v Maršíkově), 4.B - Marie Jelínková (od 1.11.1969 do 19.4.1970 Marie Mádrová), 5.A - Jindřiška Nováková (v Maršíkově), 5.B - Jana Vyskočilová

6.A - Stanislav Kocman, 6.B - Marie Jašková (od 19.12.1969 Jan Vyskočil), 7.A - Pavla Kalbáčová, 7.B - Václav Dvořák (od 1.2.1970 Marie Hřibová), 8.A - Karel Lehký, 8.B - Alena Sedláková, 9.A - Lubomír Vlk, 9.B - Jindřich Kroupa

Ostatní pedagogové:

Jan Veichart - ředitel, Josef Konečný - zástupce ředitele, Jan Vyskočil, Jana Kocmanová, Dagmar Bušínová (od 21.1.1970), Marie Mádrová - školní družina, Alžběta Tušlová - školní družina

Absolventi 1961 - 1970

1961. 9. třída, Balatka

30.06.1961 00:00

1962, 9.A třída, Pečenková

30.06.1962 00:00

1962, 9.B třída, Vlk

30.06.1962 00:00

1963, 9.A třída, Malá

30.06.1963 00:00

1963, 9.B třída, Lehký

30.06.1963 00:00

1964, 9.A třída, Vlk

30.06.1964 00:00

1964, 9.B třída, Lehký

30.06.1964 00:00

1965, 9. třída, Faltýnková

30.06.1965 00:00

1966, 9.A třída, Bistřická

30.06.1966 00:00

1966, 9.B třída, Jakubíčková

30.06.1966 00:00

1967, 9.A třída, Kocman

30.06.1967 00:00

1967, 9.B třída, Kalbáčová

30.06.1967 00:00

1968, 9. třída, Vlk

30.06.1968 00:00

1969, 9.B třída, Jašková

30.06.1969 00:00

1969, 9.A třída, Vyskočil

30.06.1969 00:00

1970, 9.A třída, Vlk

30.06.1970 00:00

1970, 9.B třída, Kroupa

30.06.1970 00:00