Pracovnice Mateřské školy Sluníčko

Dana Machů (vedoucí učitelka)

Anna Hufová (učitelka)

Markéta Kochwasser (učitelka)

Jarmila Mlčochová (učitelka)

 

Karolína Hermannová (školnice, výdejna stravy)

NatalIia Novychenko (uklízečka)