Pracovnice Mateřské školy Sluníčko

Dana Machů (vedoucí učitelka)

Kateřina Mádrová (učitelka)

Lenka Schubertová (učitelka)

Bc. Michaela Chaloupková (asistentka pedagoga, učitelka)

 

Alena Chromíková (uklízečka)

Miluše Ješátková (školnice, výdejna stravy)