Pracovnice Mateřské školy Sluníčko

Dana Machů (vedoucí učitelka)

Kateřina Podešvová (učitelka)

Lenka Schubertová (učitelka)

 

Alena Chromíková (uklízečka)

Miluše Ješátková (školnice, výdejna stravy)