Mateřská škola Sluníčko na výletě

První červnový den nepatří nikomu jinému než dětem, jelikož se slaví Den dětí. Ani my ve školce jsme nezaháleli a připravili jsme si pro děti cestu za pokladem. Hned ráno jsme se s dětmi vydali na dlouhou cestu plnou úkolů. Směr naší výpravy jsme poznali díky fáborkům, které nás dovedly až na samý konec k pokladu.


Ani druhý červnový den jsme nezůstali ve školce, ale nasedli jsme na autobus, který nás vyvezl až do Mohelnice, na dopravní hřiště. Děti si do batůžku sbalily jídlo a pití na celý den, k tomu nějakou dobrůtku a hlavně helmu. Jakmile jsme byli všichni nachystáni, výlet mohl začít. Po příjezdu do Mohelnice se děti nasvačily. A po svačince už nezbývalo nic jiného než začít jezdit. V nabídce měly různá odrážedla, koloběžky, kola a především elektrická autíčka. Celý týden jsme si s dětmi povídali o dopravě a o základních pravidlech na silnici. Děti tak dobře věděly, co dělat, když svítí na semaforu červená, nebo po které straně silnice jezdit. Po vyčerpávajícím dvouhodinovém ježdění bylo načase doplnit energii, a tak děti vytáhly z batůžků všechno jídlo, co jim rodiče s sebou nabalili.


Ve čtvrtek 8. června 2023 jsme pro děti měli připravenou besedu s dobrovolnými hasiči Velkých Losin. Celí natěšení jsme na hasiče čekali na hřišti za školou. V doprovodu sirény k nám přijelo hasičské auto a z něj vyskákali dva hasiči. Povídali si s dětmi o jejich práci, ukázali jim auto, ve kterém si děti mohly posedět, prohlédly si vybavení, které hasiči v autě vozí a zkusily si stříkat vodu z hadice.


A o pár dní později 13. června 2023 nás čekal další výlet. Tentokrát do Faunaparku Lipová - lázně. Všechny děti si zase nabalily batůžky jídlem a před školkou nás zase vyzvedl autobus. Cesta byla delší, ale děti ji zvládly na výbornou. Na místě se děti opět nejprve nasvačily a až potom jsme se vydali prozkoumat všechna zákoutí Faunaparku. Park je sice menší, ale plný zajímavých zvířat. Měli jsme možnost pozorovat tygry, rysy, opičky, papoušky, lamy, nebo třeba lemury. Nejvíce nás pobavily opičky Vanilka a Vincent, které nám ukázaly, jak se umí houpat a skotačit. O další pobavení se postaral papoušek, který uměl říkat „ahoj“ a napodoboval náš smích. Po prozkoumání uliček si děti posedaly ke stolečkům a pustily se do oběda. Po obědě nám nezbývalo nic jiného než nastoupit do autobusu a vyrazit na cestu zpět do školky.


Pomalu ale jistě se nám blížil konec dalšího školního roku, a tak jsme si jako další téma zvolili „Těšíme se na výlet“. Povídali jsme si o plánech na prázdniny, na co se kdo těší. Třída Včeliček se 21. června 2023 vydala na procházku do velkolosinského zámku. Společně jsme si prošli zámecký park, prohlédli nádvoří a výstavu starodávných kočárů. Abychom se v horku trochu osvěžili, koupili jsme si v zámecké cukrárně zmrzlinu.


V pátek 23. června 2023 započaly ve Velkých Losinách každoroční Svatojánské slavnosti a třída Včeliček měla tu čest tyto slavnosti zahájit svým vystoupením před základní školou. Společně s paními učitelkami děti natrénovaly tři písničky, za které si vysloužily velký potlesk od publika.


A konečně nastal poslední školní den. Všech pět předškoláků se vypravilo do základní školy, kde převzali štafetu od vycházejících žáků.
Tímto se s Vámi MŠ Sluníčko tento školní rok loučí. Děkujeme všem rodičům za milou spolupráci a budeme se těšit zase v září.

Anna Hufová, učitelka MŠ Sluníčko

Den dětí (N. Krobotová)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dopravní hřiště

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SDH Velké Losiny (A. Hufová, M. Kochwasser)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Faunapark Lipová (N. Krobotová, A. Hufová)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zámek (N. Krobotová)

1 | 2 | 3 >>

Předávání školní štafety (J. Mlčochová)

__________________________________________________________________________________

Slunečný květen v Mateřské škole Sluníčko

Začátek května nám začal zvesela, jelikož nás navštívili naši kamarádi, papoušci. Jako každý rok, tak i letos se nám přiletělo ukázat několik druhů papoušků. Od těch nejmenších až po ty největší papoušky Ara. Dozvěděli jsme se, kde jednotliví papoušci žijí, čím se živí, proč jsou tak výrazně zbarvení a jakou vyžadují péči. 

Celý měsíc se točil kolem našich nejmilovanějších maminek, pro které jsme chystali dárečky a besídky k jejich svátku. Celých čtrnáct dní jsme si s dětmi povídali o rodině. Děti rozvíjely své jazykové dovednosti a popisovaly, jak jejich maminka vypadá, jak se jmenuje, co by jí udělalo radost, a co všechno pro nás maminky dělají. Abychom jim dostatečně poděkovali, připravili jsme si pro ně několik dárečků. Jako překvapení si děti vyrobily rámeček na fotku, který dokola polepily papírovými srdíčky. Dále děti vyrobily přáníčka a napekly perníčky ve tvaru srdce.

Obě třídy si pozvaly maminky na besídku. U Včeliček se uskutečnila 11. května a u Berušek o týden později 18. května. Obě třídy se předvedly s básničkami a písničkami o broučcích a samotní se proměnily na mravenečky. Na závěr se naučily básničky o mamince a poděkovaly jim za jejich lásku a starost.

Dalším tématem bylo „Povolání“. Děti ze třídy Včeliček se v rámci tématu vydaly, v úterý 16. května, na exkurzi do místní papírny, aby se dozvěděly různé zajímavosti o výrobě papíru. Děti ze třídy Berušek si vyzkoušely práci zahradníka při tvorbě záhonku na zahrádce mateřské školy. Zasazená semínka už jsme déle nemohli pěstovat ve třídě, a tak jsme si je zasadili. Každé z dětí si zasadilo buď jednu slunečnici nebo fazolku. Nejprve jsme ale museli záhonek porýt, vyplet a teprve potom jsme se mohli pustit do sázení. Všechny děti se o záhonek pečlivě starají. Každý den chtějí rostlinky zalévat a chodí je pozorovat. Mimo tyto aktivity se děti dozvěděly informace i o jiných záslužných povoláních. Měly za úkol zjistit, jakou práci dělají rodiče a podělit se o to se třídou. Dále vymýšlely i další povolání a přemýšlely, jaké nástroje se k jednotlivým povoláním používají. 

V pondělí 22. května jsme byli pozváni do základní školy, kde si pro nás děti z dramatického kroužku připravily pohádku „Královna Koloběžka první“. Tímto jim i paním učitelkám moc děkujeme za příjemně strávené dopoledne.

Jelikož nám celý květen přálo počasí, snažili jsme se co nejvíce času trávit na zahrádce. Děti se zabavily při hraní fotbalu, prací na písku, pozorováním broučků a rozmanitých kytiček, které nám na zahradě rostou.

Ve středu 31. května byly Včeličky pozvané na výpravu se Šnekem Vašíkem, ale tentokrát se vydaly až do Nového Malína. V Malíně navštívily lesní školku a prohlédly si její okolí. Pozorovaly vylovené pulce, sbíraly broučky a pavouky z trávy a strávily tak dopoledne v přírodě. 

V sobotu 20. května se v prostorách školky uskutečnil první termín předadaptačního hraníčka pro nově zapsané děti. Děti, které přišly k zápisu měly možnost přijít s rodiči do školky. Aby si na školku lépe zvykaly, mohly si již teď vybrat svoji značku, seznámit se s prostředím, s novými hračkami, s ostatními dětmi a především s paními učitelkami, a to vše za doprovodu rodičů.

 

Exkurze v papírně (foto M. Kochwasser)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pečení perníčků pro maminky (foto A. Hufová)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Princezna Koloběžka první (foto A. Hufová)

Zahradničení (foto Krobotová)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ekoprogram se šnekem Vašíkem (foto Krobotová)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

__________________________________________________________________________________

Deštivý duben v Mateřské škole Sluníčko

Duben s sebou přinesl deštivé počasí, ale ani to nás ve školce nezastavilo, abychom si užili plno zábavy.
První dubnový den se třída Včeliček vydala směr Šumperk, aby se zúčastnily představení v Kině Oko „Honza Krejčík“. Děti odjížděly ze školky brzy ráno, a tak nebylo divu, že se někteří po cestě domů vyspinkali.
S dubnem se pojí také dlouho vyhlížené svátky příchodu jara, proto jsme nezaháleli a začali se na Velikonoce připravovat. V úterý 4. dubna nás ve školce navštívil pan Moravec, aby dětem ukázal, jak se pletou pomlázky. Každé z dětí si přineslo do školky své vlastní proutky a společně s panem Moravcem si každý upletl vlastní pomlázku. Třída Včeliček byla vyzvána, aby i náměstí Velkých Losin vyzdobila vajíčky. Společně s paními učitelkami nabarvili vajíčka, kterými vyzdobili strom na náměstí.
Během celého týdne se děti učily básničky a písničky spojené s jarem a Velikonocemi. Během jednoho dopoledne se k nám na zahrádku zatoulal zajíček, který dětem ukryl spoustu velikonočních vajíček, které musely hledat.
Venku padal déšť, občas vysvitlo sluníčko, což znamená, že příroda se začala plně probouzet. Stromy a rostliny začaly kvést, tráva povyrostla a v ní se probrali i broučci. Proto bylo naším dalším tématem „Co se právě děje v trávě“. Děti byly vybaveny lupou, kleštičkami, zkumavkami a brodily se trávou a hledaly, co se začalo hýbat. Jak venku, tak i ve školce stavěly domečky pro broučky, ať už z klacíků, kamínků, kostek nebo z plastelíny. Důležitou součástí byla procházka do přírody. Brzy ráno jsme se sbalili, oblékli nepromokavé boty a pláštěnky, na záda si hodili batůžky plné dobrot na cestu a vyrazili směr les. Po cestě jsme si prošli alej, louky, až jsme nakonec natrefili i na les, kde si děti mohly sníst svačinku z domu. A za odměnu, že se všichni se všemi samostatně podělili, jim nechal skřítek v lese poklad. Na zpět do školky nás naše cesta vedla přes louku, kde se dětem líbilo nejvíce.
Dne 18. dubna se ve školce uskutečnilo oční vyšetření PRIMAVIZUS.
Poslední dubnový týden jsme se proměnili v čarodějnice. Děti trénovaly různé čarodějnické dovednosti, například hod pavoukem, let na koštěti nebo vaření lektvaru. Vyráběly veselé čarodějnice z krepového papíru a pomocí zapouštění barev do klovatiny vykouzlily barevný lektvar. Největší úspěch ale mělo vaření lektvaru z jaru, jedle sody a vody obarvené potravinářským barvivem.
Ve středu 26. dubna jsme si dali od čarodějnic pauzu a nastrojili se, jelikož se v prostorách mateřské školy uskutečnilo jarní focení.
Čarodějnice jsme zakončily páteční zahradní slavností. Pro všechny příchozí bylo nachystáno občerstvení, posezení, různé úkoly, a ohniště, u kterého si všichni opekli špekáček. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se akce zúčastnili a užili si s námi čarodějnický rej. Doufáme, že se i příště potkáme v takovémto, a možná i větším počtu.

Co se právě děje v trávě (foto A. Hufová, I. Harudová)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Na dětském hřišti (foto A. Hufová)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kino Šumperk (foto M. Kochwasser)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Oslava narozenin (foto M. Kochwasser)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Návštěva zubařky (foto M. Kochwasser)

Procházka do přírody (foto A. Hufová)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rej čarodějnic (foto A. Hufová, M. Kochwasser)

<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Svátky jara (foto I. Harudová, M. Kochwasser)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zahradní slavnost (foto A. Hufová)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>