Čarodějný duben v Mateřské škole Veverka


Duben Sovičky zahájily kulturou. Vydaly se do města Šumperk, do kina Oko, kde se sešla spousta mateřských škol. Byl pro ně připravený zábavný pořad, kterého se ujal sám Honza Krejčík. Děti pobavil, něco naučil a hlavně je rozesmál. Další týden se Sovičky vydaly do místní knihovny, kde si pro ně paní knihovnice Hana Mertová připravila pohádku O pejskovi a kočičce. Poté si děti prohlédly spoustu knížek a slíbily, že knihovnu budou navštěvovat i nadále.
Ve středu 5. dubna 2023 se všechny děti z Mateřské školy Veverka společně s Mateřskou školou Sluníčko vydaly na náměstíčko ve Velkých Losinách, aby společně svými malovanými kraslicemi ozdobily „Velikonoční strom“.
Po Velikonocích si Sovičky povídaly o domácích a hospodářských zvířátkách a jejich mláďátkách. Jak se jmenuje maminka a jak tatínek, kde bydlí a čím jsou pro nás užiteční. Děti se podle zvuku snažily poznat dané zvíře, uhádnout všechny hádanky a zahrály si oblíbené pexeso.
Pak přišly na řadu včelky. Přes včelku Máju a jiné pohádky jsme se dostali k tomu, jak včelka vypadá, jaké má příbuzné, jaké poslání, kde žije a je-li užitečná. Barvili jsme včelky, vyráběli plásty a nádherné čelenky. Po včelkách jsme se zaměřili na ostatní hmyz. Přes malování sádrových odlitků, tvoření siluety různého hmyzu z přírodnin, přes hmyzí palouček až k výrobě hmyzích hotelů. Ty se dětem moc povedly a už nám zdobí školní zahradu. Na té děti objevovaly pavouky, ruměnice i berušky, jejichž vývoj i vývoj motýla zhlédly na videu.
Na poslední dubnový týden se těší všechny Sovičky. Je spojený s čarodějnicemi a se vším, co k nim patří. Děti si čarodějnice nejen vykreslily, vymalovaly, ale postavily jim i domeček a samotnou čarodějnici na koštěti vyrobily. Hledaly jim cestičky, tvořily pavučiny a pěkně si s nimi zacvičily. Týden zakončily obě třídy Rejem čarodějnic, na kterém se sešla pěkná řádka čarodějnic a čarodějů. S odměnou, a to nejen sladkou, mohly pak všechny děti odletět domů.
Mravenečci začátkem měsíce dokončovali velikonoční přípravy, aby si na svátky mohli domů odnést osení v košíčku se zápichem vajíčka. Po Velikonocích si povídali o hospodářských zvířátkách a jejich mláďatech. Hledali je na obrázcích, poslouchali jejich zvuky, stavěli jim domečky z kostek, lepili ovečky z vlny, malovali a vystřihovali prasátka, zpívali o nich známé písničky a hráli pohybové hry. Poslední týden patřil čarodějnicím. Seznámili se s jejich životem, kouzly a pomocníky. Všechny čarodějné znalosti a dovednosti zúročili na Reji čarodějnic, kterým ukončili druhý jarní měsíc.
V úterý 18. dubna 2023 v naší školce proběhlo preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí. Speciální diagnostickou videokamerou paní zjišťovala, zda děti na nás koukají správně.
V pondělí 24. dubna 2023 se všechny děti vydaly autobusem na výlet do Pradědova muzea v Bludově. I když nám tento den počasí nepřálo, vůbec nás to nemrzelo, protože jsme mohli být schovaní v krásných dobových prostorách. Velice podnětný interiér naskýtal dětem spoustu vyžití v podobě tematických domečků, různých vozítek, horolezeckých stěn a hracích koutků pro nejmenší. Děti měly možnost zapojit se do environmentálního programu u interaktivní tabule, při níž si mohly prověřit své znalosti a smyslové dovednosti. Jakmile jsme se nasytili všemi dobrůtkami od maminky, vydali jsme se krásně unavení zpátky do školky.

Hmyz a Sovičky (foto A. Harnová)

Mravenčí Rej čarodějnic (foto I. Křenková)

Rej čarodějnic a Sovičky (foto M. Kobzová)

Společné zdobení velikonočního stromu (foto M. Kobzová)

Na dvorečku s Mravenečky (foto I. Křenková)

1 | 2 | 3 >>

Včelky a Sovičky (foto M. Kobzová)

Velikonoce a mláďátka a Sovičky (foto A. Harnová)

Velikonoce u Mravenečků (foto I. Kolínková)

Veverky na výletě (foto A. Harnová)

1 | 2 | 3 >>