1948, 9. třída, Pop

30.06.1948 00:00

Školní rok: 1947 / 1948

Třída: jednoroční učební kurs
Třídní učitel(ka): Pravoslav Pop
01.  Bělašková Vlasta
02.  Dvořáková Květoslava
03.  Floriánová Zdeňka
04.  Grulichová Eliška
05.  Hanáková Věra
06.  Mahelová Eva
07.  Novotný Rudolf
08.  Paloušek Jiří
09.  Pánek Ctibor
10. Pecák Milan
11. Rec Eduard
12. Ryšánek Vladimír
13. Smažák František
14. Strnad Josef
15. Svojanovský Bohumil
16. Vlachynská Božena
17. Vlček Oldřich
18. Žák Jaroslav
 
v 8. třídě absolvovali (odešli):
 
19. Cagášek Zdeněk
20. Fojtíková Anežka
21. Kavka Jindřich
22. Málková Věra
23. Nezvalová Vlasta
24. Ondráčková Jiřina
25. Pavloň František
26. Pechalová Anežka
27. Průcha Jan
28. Ptáčková Marie
29. Řehořová Vlasta
30. Snášelová Dagmar
31. Špačková Květoslava
32. Šupčíková Marie
33. Vajcová Marie
34. Vlčková Alena