1970, 9.A třída, Vlk

30.06.1970 00:00

Školní rok: 1969 / 1970

Třída: 9.A
Třídní učitel(ka): Lubomír Vlk
01. Antesová Anna
02. Babištová Marcela
03. Bílek Jaroslav
04. Cikrytová Miluše
05. Dočkal Zdeněk
06. Haramiová Zdeňka
07. Jabůrková Lenka
08. Johnová Marie
09. Kadlecová Jiřina
10. Koutecký Miroslav
11. Malý Bořivoj
12. Mátych Jan
13. Milička Antonín
14. Müller Jan
15. Rudolf Mojmír
16. Šenková Jana
17. Šiška Jaroslav
18. Šťastná Anna
19. Tomečková Vlastimila
20. Vacátko Evžen
 
v 8. třídě absolvovali (odešli):
21. Doležalová Marie
22. Jansa Svatomír
23. Mikušková Alice

1970, 9.A třída