Beseda k výchově ke zdraví (9. třída)

14.11.2012 22:39

Nenechat si ublížit

V pondělí 14. listopadu 2012 k nám do školy přijela paní Pohanková, která pro nás měla připravenou besedu. Beseda trvala dvě vyučovací hodiny. Varovala nás před tím, abychom nezačínali příliš brzy se sexuálním životem, a varovala nás před pohlavně přenosnými chorobami. Její názory nás docela zaujaly. V první hodině nám řekla názvy pohlavních chorob a upozornila nás na nebezpečí jejich přenosu. Ve druhé hodině nám ukázala snímky uvedených onemocnění. Všichni z nás je hodnotili jako odporné. Nakonec nám rozdala vizitky a papírová jablka, v nichž byly různé informace. Besedu hodnotím jako velmi zdařilou a určitě jsme si z ní odnesli ponaučení pro život.

Ondřej Plášek, žák 9. třídy