Beseda o totalitních režimech, 8. a 9. třída

21.11.2013 00:00

Skutečnost byla neuvěřitelná

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 se žáci osmé a deváté třídy sešli v učebně společenských předmětů, kde se konala dějepisná beseda. První hodinu nám byl puštěn film s názvem „Hitler, Stalin a já.“ Film byl o paní Hedě Blochové, která vyprávěla o svém životě. Začínala vyprávěním o svém tatínkovi a o tom, jak byla celá její rodina odvezena do koncentračního tábora. Následně povídala o tom, co se zde dělo, jak se z koncentračního tábora dostala. Film byl velice dobře udělaný, ale nad záběry z koncentračního tábora, kde jsme viděli vyhublá, mrtvá lidská těla a nad celkovým příběhem paní Hedy nám některým dokonce ukápla i slza. Také si myslím, že film byl zajímavý a naučný a měli bychom vědět, co se za téhle doby dělo.

Druhou hodinu jsme měli besedu s paní Dostálovou. Paní Dostálová nám vyprávěla o době komunismu, o svém životě a také o tom, jak se svými přáteli podnikali různé protesty proti komunistickému režimu a jak potom byla vyslýchána.. S úžasem jsme poslouchali a vše si živě představovali. Také nám povídala o svých zážitcích s panem Václavem Havlem. Nakonec jsme se mohli zeptat na to, co nás zajímalo.

Beseda se nám všem moc líbila a jsem ráda, že se tyto besedy pořádají.

Tereza Rýznarová, žákyně 9. třídy

Fotogalerie: Beseda o totalitních režimech, 8. a 9. třída

1 | 2 | 3 >>