BESEDA S HASIČI, 6. třída

09.05.2013 11:10

Požární ochrana a ochrana obyvatelstva

Ve čtvrtek 9. května 2013 se naše 6. třída zúčastnila besedy s profesionálními hasiči z HZS ze Šumperka. Hasiči nám pověděli o své práci, co je jejich úkolem a jaká je náplň jejich práce. Dozvěděli jsme se, že nejenom hasí požáry, ale že se účastní zásahu při živelných katastrofách povodeň, vichřice apod., že jsou při automobilových nehodách, zřícených budovách, vyprošťování lidí a zvířat při zasypáních, sesuvech, pádech do propastí apod. Také jejich prací, která je velmi důležitá, je prevence, kdy děti a dospělé občany informují o riziku a nebezpečí, ale také je učí odpovědnému chování. Proto také přišli k nám do školy. Ukázali nám výstroj a výzbroj hasiče, který jde do akce. Tento oblek měli i v dětské velikosti, a tak jsme si ho mohli i vyzkoušet. Pro dospělého váží tento nehořlavý oblek skoro 20 kg a tak není vůbec snadné v tomto obleku pracovat na nebezpečném místě. Zároveň nám promítli několik obrázků z hasičského zásahu a nebylo to nic jednoduchého, jak vyprošťovali a zachraňovali lidi. Potom jsme si zopakovali důležitá telefonní čísla a zároveň jsme si vysvětlili princip a důležitost telefonního čísla 112, které je platné pro celou republiku pro všechny složky záchranného systému, to znamená hasiče, policii i pro záchranáře. Na toto číslo můžeme volat i v zemích EU. Potom se nás hasiči ptali na řešení různých modelových situací a chtěli po nás vědět, jak bychom se zachovali při ohrožení, co je to evakuační zavazadlo apod. Protože se tyto věci učíme i v rámci Bezpečnostního dne, uměli jsme na dotazy hasičů odpovědět, a za správnou odpověď jsme dostali bonbón. Hasiči nás velmi chválili, že jsme všechno věděli a pochválili nás i před paní učitelkou, která tam na závěr přišla.

Anna Hufová a Zuzana Dražná, žákyně 6. třídy