BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA, 6. - 8. třída

10.04.2013 08:28

Biologická olympiáda

Letošní biologická olympiáda byla zaměřena hlavně na vodní rostliny. Žáci základní školy jsou rozděleni do dvou kategorií podle věku: kategorie D - to jsou žáci 6. a 7. třídy a kategorie C - žáci 8. a 9. třídy.

Školní kolo proběhlo do konce února 2013 a bylo velmi náročné. Žáci vyplňovali test, kde bylo 35 otázek, potom měli poznávací test, kde museli podle obrázků poznat 20 živočichů a 15 rostlin. Nakonec ještě zkusili v laboratoři pozorovat rostlinná pletiva pod mikroskopem. V kategorii C postoupili do okresního kola 2 žáci se stejným počtem bodů: Tereza RýznarováOndřej Žejdlík, oba jsou žáci 8. třídy. Pro okresní kolo navíc museli vypracovat projekt, který se zabýval životem rostlin a živočichů v okolí rybníka. Okresní kolo kategorie C se konalo 27. března 2013 a naši žáci se v něm umístili na 24. a 25. místě.

V kategorii D postoupila do okresního kola Nikola Jančálková, žákyně 7. třídy. Okresní kolo se konalo 10. dubna 2013 a Nikola se umístila na 31. místě. I zde musela žákyně předložit zpracovaný projekt. Okresní kolo mělo podobné soutěžní disciplíny jako mělo kolo školní. Potíže měli naši žáci s elektronovým mikroskopem, který se v okresním kole používal a který ze školy neznají.

Všichni účastníci vzorně reprezentovali naši základní školu, strávili několik hodin domácí přípravou. Shodli se na tom, že biologická olympiáda je velmi náročná a že získali cenné zkušenosti ze soutěžního klání.

Dana Netopilová, učitelka