Dějepisná exkurze do Šumperka, 6. třída

27.03.2013 20:20

Egypt – dar Nilu

Dne 27. března 2013 se naše 6. třída vydala s panem učitelem dějepisu na exkurzi do Vlastivědného muzea v Šumperku, kde probíhala expozice o starověkém Egyptě. Ráno jsme se sešli jako obvykle ve škole, po první hodině přírodopisu jsme si s panem učitelem Tomášem Skoumalem ještě chvíli povídali o bezpečnosti, abychom se poté vydali na vlakové nádraží. Po příjezdu do Šumperka jsme ihned směřovali na výstavu. Po zaplacení vstupného si nás vyzvedl zaměstnanec muzea, který nás odvedl do místnosti se sbírkou Egypta, jež náleží soukromému sběrateli.

Jako první nám ukázal model části Egypta, kde se stavěly pyramidy. Následovala prohlídka zmenšeného modelu sarkofágu a kopie nádob s božskými hlavami na ukládání vnitřností faraonů. Dále jsme si povídali o Nefertiti, která je považována za nejkrásnější vládkyni Egypta. Poté jsme si řekli něco o dalších vládcích Egypta a také o soškách, např. písařů, bohů a dalších. Víme také, podle čeho se pozná egyptská malba, nebo že většina maleb není dochována v úplnosti. Na závěr jsme se dívali na poučný film o Egyptě. Po odchodu z muzea jsme si šli koupit něco dobrého a pak již spěchali na vlak, aby nám neujel.

Tento výlet se mi moc líbil a doufám, že si s panem učitelem něco podobného ještě zopakujeme.

Zuzana Dražná, žákyně 6. třídy

Fotogalerie: Dějepisná exkurze do Šumperka, 6. třída