Den bezpečnosti

25.10.2013 00:00

Bezpečnostní den

Bezpečnostní den se letos konal 25. října 2013 v okolí Základní školy Velké Losiny. V osm hodin ráno byla vyhlášena cvičná evakuace všech žáků a zaměstnanců školy. Po společném zahájení na nádvoří školy se žáci v družstvech přemisťovali na různá stanoviště, kde si pro ně učitelé společně se členy Sboru dobrovolných hasičů Velké Losiny připravili různé úkoly a disciplíny tematicky zaměřené na ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Na stanovištích si tak žáci mohli vyzkoušet například ošetření zraněné osoby, dozvěděli se různé zajímavosti o profesi hasičů, ověřili si svou fyzickou zdatnost, zkušenosti a vědomosti z topografie. Velice zajímavá byla disciplína jízdy zručnosti na kole, kde děti musely spojit koordinaci a rychlost pohybu a také prokázat teoretické znalosti při řešení různých dopravních situací.

Velké poděkování patří všem, kteří se na této akci organizačně podíleli.

Václav Machaň

Fotogalerie: Den bezpečnosti

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>