DEN EVROPY

09.05.2013 08:13

Den Evropy

V celoškolním projektu ke Dni Evropy si naše škola během odpoledne 9. května 2013 přiblížila poznatky o celé řadě evropských států. Ti nejmladší se seznamují s evropskými písněmi a s Ódou na radost a poznávají svou vlast. Od čtvrté třídy žáci poznávají evropské země. V hodinách vlastivědy si prezentovaly děti nové vědomosti o Velké Británií. V páté třídě se žáci zabývali naším sousedem Německem.

Druhý stupeň měl již úkoly těžší, prezentoval své poznatky nejen před spolužáky z ročníku, jak tomu bylo u dětí prvního stupně, ale i před ostatními ročníky. Navíc los padal na méně známé země, přesto je nutno říci, že šesťáci se velmi zdařile vypořádali s Kyprem, u jehož břehů se odehrála řada bájných i skutečných událostí. Své posluchače překvapili typickým kyperským jídlem. Když starší ročníky uslyšely „humus“, neměly téměř odvahu toto jídlo ochutnat, ale po prvotním překvapení žáci zjistili, že je to dobré, a pustili se do ochutnávky. Sedmá třída prezentovala své poznatky o Lucembursku. S touto zemí jsou spjaty naše dějiny, a tak jsme si připomněli i osobnost Jana Lucemburského a jeho výrok z bitvy u Kresčaku: „ Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal“. Slovinsko zpracovali žáci osmého ročníku. Zpestřili svou prezentaci rozhovorem s panem ředitelem, který zemi navštívil. Promítal dětem řadu fotografií a seznámil je se zajímavostmi a zážitky ze svých cest. S informacemi o EU vystoupili žáci devátého ročníku, svou prezentaci zahájili Ódou na radost. Dále pokračovali Litvou, další malou a velmi zajímavou zemí. Prezentace žáci mohli vnímat zrakem, sluchem, ale i hmatem, čichem a chutí, proto si určitě mnoho zajímavého o těchto státech zapamatují a budou vnímat Evropu jako jednotný hospodářský celek s mnoha zajímavými národními, kulturními a přírodními odlišnostmi.

Jiřina Vavrysová, učitelka

Fotogalerie: DEN EVROPY

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>