DEN KOSTELŮ, 6. třída

30.04.2013 09:28

Den kostelů

Dne 30. dubna 2013 proběhl další projektový den, který se týká významných památek v obci Velké Losiny. Tentokrát byl projekt zaměřen na historické kostely ve Velkých Losinách a v okolí. Formou projektového vyučování, kdy žáci mohou osobně navštívit a seznámit se s historií, výstavbou, vzhledem i s dalšími zajímavostmi, které se týkají historických staveb ve Velkých Losinách, se žáci dozvědí a zapamatují si mnoho informací, které by jenom těžko hledali v encyklopediích.

My žáci 6. třídy jsme měli první vyučovací hodinu v maršíkovském kostele. Úderem půl osmé jsme vyrazili na pochod směrem k Maršíkovu a k dřevěnému kostelíku jsme dorazili během půl hodiny. Tam na nás již čekala paní učitelka Sanetříková a místní občan pan Lichner, který v obci pečuje o historický dřevěný kostelík. Kostelík bývá otevřený pro veřejnost pouze jedenkrát ročně v období svatomichaelské poutě. Většina žáků, kromě místních, měla možnost poprvé v životě navštívit tento dřevěný kostelík. Byl založen kolem roku 1609 místními protestantskými občany Maršíkova. V té době se boural dřevěný velkolosinský kostel, který se začal přestavovat na kamenný a dřevo z něho bylo využito na stavbu v Maršíkově. Proto se odhaduje stáří dřeva, z kterého je kostelík vystavěn, ještě o 300 let starší. Protestantský kostelík je velmi skromně vybaven, zvláštní kulovitý dřevěný strop, jednoduchá výzdoba, oltář s obrazem patrona sv. Michaela. Později byl kostel převeden do vlastnictví katolické církve, která dodala do kostela dřevěné lavice a nechala vydláždit původně hliněnou podlahu. Měli jsme možnost vidět archeologické nálezy, které byly učiněny při rekonstrukci kostela – mince, křížky apod. Kostel je prohlášen státem za kulturní památku.

Po prohlídce kostela jsme se rozběhli do okolí a zkusili jsme si kostelík namalovat z různých pohledů a stran. Počasí nám přálo a výtvarný úkol nás bavil a dařilo se nám. Na zpáteční cestě jsme si prohlédli maršíkovský hřbitov, a paní učitelka nám vysvětlila, jak se máme na hřbitově chovat s úctou k zesnulým a jak je špatné, když někteří lidé dokáží hřbitov zničit a zdemolovat náhrobky.

Cesta zpátky utekla rychleji než cesta tam, z kopce se nám šlo lépe. Po svačince nás už čekaly další zajímavé a poučné vyučovací hodiny v kostele ve Velkých Losinách, ve farské zahradě i v aule školy.

Adéla Surá a Barbora Vaculíková, žákyně 6. třídy

Fotogalerie: DEN KOSTELŮ, 6. třída

1 | 2 | 3 >>