DEN KOSTELŮ, 9. třída

30.04.2013 10:30

Den kostelů

Dne 29. a 30. dubna 2013 se na naší škole konal projektový den „Den kostelů“. V úterý 30. května proběhl projektový den na druhém stupni. Naše 9. třída se po srazu ve třídě v 7:30 přesunula na farskou zahradu. Po 45 minutách jsme se přesunuli do kostela. Rozdělili jsme se do dvojic. Každá dvojice obdržela dotazník s otázkami týkající se losinského kostela. Odpovědi jsme čerpali z vyprávění Richarda Jašše. Byli jsme seznámeni s průběhem rekonstrukcí i samotné výstavby losinského kostela. Dále jsme si mohli prohlédnout kapli sv. Kříže nebo kostelní věž. V kapli pokračovalo povídání, tentokrát však o Žerotínech. Kaple totiž v minulosti sloužila také jako rodinná hrobka rodu Žerotínů. Hned po prohlídce jsme se načerpáni informacemi pustili do vyplňování dotazníků. Po chvíli jsme byli pozváni k prohlídce kostelní věže. Mnozí už kostelní věž znali a tak nahoru šplhalo jen pár vytrvalců. Pobyt v kostele jsme zakončili krátkou prohlídkou spodní části kostela a vyplněním posledních otázek v dotazníku. Rozloučili jsme se a pokračovali do školy a nakonec do Maršíkova. Projektový den byl zajímavý a kdybychom měli tu možnost, určitě bychom si ho rádi zopakovali.

Tereza Vernerová, žákyně 9. třídy

Fotogalerie: DEN KOSTELŮ, 9. třída