Pobyt na horách 2012

13.09.2012 15:11

Vážení rodiče,

Základní škola Velké Losiny v rámci plnění Školního vzdělávacího programu TYMYJÁN pořádá školní akci

POBYT NA HORÁCH 2012

místo konání:      Kouty n/D, Mravenečník, Dlouhé stráně, Loučná n/D (délka tras dle věku žáků viz. níže)

termín:                 pátek 21. září 2012 od 7.30 do 13.20 hodin, resp. do 14.30 hodin

program:              7.15 hodin příchod všech do školy, 8.08 hodin odjezd vlakem do Koutů nad Desnou,

                              8.50 příchod do Ski areálu Kouty nad Desnou a dále:

    1. a 2. třída         prohlídka Pohádkového lesa, pěší okruh pod Suchou horu, k Hučivé Desné, nádraží

                              v Koutech n/D (cca 4 km), odjezd v 12.58 hodin, rozchod před školou v 13.20 hodin

    3. až 5. třída       jízda lanovkou pod Medvědí horu, pěší okruh Mravenečník, horní nádrž PVE Dlouhé

                              stráně, Tetřeví chata, jízda lanovkou do Koutů n/D, nádraží (cca 11 km), odjezd

                              v 12.58 hodin, rozchod před školou v 13.20 hodin

    6. až 9. třída       jízda lanovkou pod Medvědí horu, pěší okruh Mravenečník, horní nádrž PVE Dlouhé

                              stráně, Tetřeví chata, „Obrázek“ nad Loučnou n/D, nádraží v Loučné n/D (cca 16 km),

                              odjezd v 14.16 hodin, rozchod před školou v 14.30 hodin

    cyklisté               (pozn.: jen 6. až 9. třída a se svolením rodičů viz. níže) v 7.30 společný odjezd skupiny

                              od školy do Koutů n/D, jízda lanovkou pod Medvědí horu, horní nádrž PVE Dlouhé stráně,

                              Františkova myslivna, horské sedlo Branka, údolí Merty, Kosaře, Vernířovice, Maršíkov,

                              rozjezd před školou v cca 14.30 hodin

vybavení:               oděv a obuv pro celodenní pobyt na podzimních horách (rozhodně pláštěnka), cyklisté

                              horské nebo trekingové kolo, svačina, pití, další individuální osobní potřeby

stravování:             všichni klienti školní jídelny ráno obdrží balíček nahrazující oběd (neodhlašovat stravu!)

co hradí rodiče:      příspěvek na lanovku 50 Kč (žák 3. až 5. třídy), 80 Kč (žák 6. až 9. třídy), kapesné

co hradí škola:       doplatek lanovky 35 Kč (žák 3. až 5. třídy), 25 Kč (žák 6. až 9. třídy), náklady spojené

                              s dopravou žáků do Koutů nad Desnou a zpět (poznámka: s firmou K3 sport vyjednána

                              sleva 20% z běžné ceny jízdného lanovky)

nabídka:                 rodiče a prarodiče žáků jsou na této akci vřele vítáni, v případě zájmu to prosím

                              připište v návratce vedle svého podpisu, budeme s Vaší účastí počítat

S pozdravem „Pohybu po horách zdar, po podzimních Jeseníkách zvlášť!“

Jiří Ševčík, ředitel školy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zde prosím odstřihněte a vyplněné obratem vraťte třídnímu učiteli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno a příjmení žáka / žákyně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., třída . . . . . . . . . . . .

Byli jsme seznámeni s organizací školní akce „Den na horách 2012“, kterou pořádá Základní škola Velké Losiny v pátek 21. září 2012 v Koutech nad Desnou a okolí.

Souhlasíme - nesouhlasíme (*) s jízdou našeho dítěte lanovkou z Koutů nad Desnou na Medvědí horu. (V případě souhlasu) uhradíme příspěvek na jízdné ve výši 50 Kč resp. 80 Kč do 27. září 2012 (poznámka: v případě nesouhlasu se vaše dítě zúčastní programu 1. a 2. třídy).

Naše dítě se zúčastní - nezúčastní (*) cyklistické části této akce. (V případě souhlasu) vybavíme naše dítě jízdním kolem splňujícím všechny zákonné požadavky pro jízdu na pozemních komunikacích a vhodným i pro pohyb v horském terénu. Podpisem potvrzujeme správné seřízení všech funkcí tohoto kola (poznámka: v případě nesouhlasu se vaše dítě zúčastní pěší varianty).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis jednoho z rodičů

(* nehodící se škrtněte)

Pobyt_na_horach_2012.pdf (178,3 kB)