Den vody, 2. třída

19.03.2013 18:18

Den vody 2013 ve 2. třídě

V úterý 19. března 2013 všichni žáci naší školy celé dopoledne věnovali projektu Den vody. Tento den začal poslechem krásné skladby B. Smetany Vltava. Po úvodních slovech pana ředitele se všichni žáci pustili do svých naplánovaných činností.

Druháci v tento den přišli oblečeni do modrého. Modrá barva jako voda. Během celého dopoledne si všichni zábavnou formou uvědomovali důležitost a nezbytnost vody pro život člověka.

Zamýšleli se nad různými otázkami. Proč prší? Kam voda mizí? Kde začíná řeka? Kam řeky tečou? Na globusu mohli porovnat množství vody a pevniny na naší Zemi. Viděli, že převládá bleděmodrá barva - barva vody.

Jaká je voda? Studená - teplá, čistá - špinavá, hluboká, nebezpečná, modrá, slaná.

Někteří žáci přinesli svoje nádherné knihy a encyklopedie. V nich si přečetli mnoho zajímavého o vodě a prohlédli si živočichy a rostliny, které můžeme u vody, u rybníka vidět. Také na tabulích si prohlíželi nejrůznější obrázky rostlin a živočichů. Třídili je, určovali co patří k rybníku.

Žáci si vypracovali list s danými úkoly. Vypsali si nejdůležitější pojmy a nakreslili obrázky z oblasti života v rybníku a u rybníka.

Také si připomenuli známé písničky, ve kterých se zpívá o vodě. Zazpívali si oblíbenou písničku Pavla Nováka „Teče, voda, teče“ a píseň J. Uhlíře a Z. Svěráka „Voda voděnka.“

Druháci provedli několik pokusů s vodou. Zkoumali sílu proudu vody, tlak vody.

Další činnost byla určena pro malou skupinku dětí. Na chodbě pomocí barevných vršků z petlahví sestavili rybníček s rybičkami a nápis „Den vody.“

Největší a nejdůležitější činnost byla výroba textilní koláže s vodní tematikou. Sedm skupin dětí vytvářelo z barevných kousků látek obrázky. Byla to práce velmi náročná, ale dětem se jejich obrázky vydařily. Nyní bude koláž vystavena na chodbě. Bude dětem připomínat jejich pěkný DEN VODY.

Marie Zichová, učitelka 2. třídy