Den vody, 5. třída

19.03.2013 18:44

Den vody 2013 v 5. třídě

V úterý 19. března 2013 se na naší škole konal tradiční Den vody. Sešli jsme se ve třídě a z rozhlasu zazněla znělka o vodě - Vltava od Bedřicha Smetany. Po krátkém hlášení pana ředitele jsme společně zhlédli film na videu o pitné a odpadní vodě.

Po přestávce jsme se rozdělili na dvě poloviny a věnovali jsme se našemu tématu pro 5. třídu „Voda na mapě světa“. Chlapci šli do počítačové učebny, kde na internetu vyhledávali zajímavé informace a rekordy o vodě ze světa i z naší vlasti. Děvčata začala malovat mapu světa, do které postupně vlepovala obrázky krajin a živočichů. Po hodině jsme si práci vyměnili.

Na závěr jsme si porovnali získané informace a zkusili jsme si náš odhad o spotřebě vody v našich domácnostech. Uvědomili jsme si, jak je voda vzácná a řekli jsme si, proč a jak ji máme chránit.

Dnešní den se nám velmi líbil, protože jsme získali spoustu nových a zajímavých informací.

žáci 5. třídy

Fotogalerie: Den vody, 5. třída