Den vody, 7. třída

19.03.2013 19:00

Den vody 2013 v 7. třídě

Dne 19. března 2013 jsme měli Den vody. Nejprve jsme celá třída ve škole šli na počítače a pomocí mapy na internetu jsme si změřili délku toku řeky Desné. Poté jsme ve třídě s panem ředitelem spočítali aritmetický průměr z naměřených hodnot.

Před devátou hodinou jsme opustili školu a odešli na exkurzi do Vodohospodářských strojíren Kubíček, s. r. o. Nejprve jsme šli do učebny, kde na nás čekal pracovník, který nám promítl, jak tam vše funguje a následně jsme vyplnili test. Samozřejmě to nebyl test na známky, ale byl to takový prověřovací testík, za který byla odměna. Odměnou za plný počet bodů byla čepice, ale aby to ostatním nebylo líto, tak jsme po vyplnění dostali přívěsky.

Pak nás provedli všemi sklady, dílnami a lakovnou. Pán nám ukázal stroje a u většiny nám vysvětlil, jak fungují.

Když jsme prošli celou vodohospodářskou strojírnu, vyrazili jsme o kousek dál k mostu, pod kterým teče řeka Desná. Rozdělili jsme se do dvou skupin. Jedna měřila rychlost toku pomocí pásma, dřívka a stopek. Druhá skupina měřila hloubku a šířku kanálu u malé vodní elektrárny v Maršíkově. Po zjištění údajů jsme se všichni vydali zpět do školy (byli jsme úplně mokří) a vyplnili jsme dotazník.

Den vody byl zajímavý, poučný a dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. Těšíme se, až příští rok znovu získáme nové informace.

Tereza Žídková a Nikola Jančálková, žákyně 7. třídy