Exkurze do Státního okresního archivu Šumperk, 6. třída

13.09.2013 00:00

Exkurze v šumperském archivu

V pátek 13. září 2013 navštívila naše 6. třída šumperský okresní archiv. Do města jsme jeli vlakem. Poté, co jsme dorazili do Šumperka, následovala dvoukilometrová cesta pěšky do archivu. Po příchodu jsme se zapsali do návštěvní knihy a následně se přesunuli do studovny. Nejprve nás paní archivářka seznámila s pravidly, která tam platí. Ve studovně byly knihy o městech a obcích. Prohlédli jsme si knihu o Velkých Losinách. Dále jsme pokračovali do knihovny, kde byly nejen knihy, ale i noviny a časopisy (velmi často v němčině). Z knihovny jsme pokračovali do prvního patra archivu. Tam se nacházely zápisy o školách, školkách a městech. V přízemí nám ukázala kroniky a listiny s pečetí. Jedna kniha měla dokonce 1347 stran. Jednalo se o bludovskou kroniku. Pokaždé, když jsme vstoupili do místnosti se staršími tisky, tak nás zaujala vůně (pach) a teplota. Bylo nám řečeno, že v archivu musí být udržována stálá teplota a vlhkost. Mnohé z nás to překvapilo. Po prohlídce výstavy historických pohledů z Hanušovicka, jsme se rozloučili a opustili archiv.

Následovala prohlídka šumperských památek. Zbyl nám i čas na zakoupení nějakých drobností. Zpáteční cesta probíhala opět vlakem. Výlet se nám všem líbil.

Jana Hajduková, žákyně 6. třídy

Fotogalerie: Exkurze do archivu Šumperk

1 | 2 | 3 >>