KLIMA VE TŘÍDĚ, 6. třída

10.04.2013 08:36

Klima v naší třídě

Ve středu 10. dubna 2013 přišla do naší 6. třídy lektorka z Pedagogicko-psychologické poradny Šumperk, aby s žáky provedla besedu o vztazích ve třídě. Posadila si nás pěkně do kruhu uprostřed třídy a každý z nás se jí představil jménem nebo přezdívkou a řekli jsme jí o sobě jednu věc, která je pro každého z nás nejvýstižnější. Potom jsme si každý vyrobili jmenovku, na kterou jsme napsali jméno a nakreslili si 3 nejoblíbenější činnosti, které nejraději děláme. Takže kluci si nakreslili počítač, to jako že rádi hrají hry na počítači, a děvčata pro změnu zase obchody, jako že ráda nakupují.

Potom jsme si povídali o šikaně, co to je, jak se projevuje a jaké druhy šikany mohou být. Naštěstí v naší třídě jsme kamarádi a takové věci se mezi námi netrpí. Potom jsme si hráli několik her, při kterých jsme se museli spoléhat jeden na druhého tak, abychom nevypadli z kola ven. Takže tady jsme poznali, jak je důležité pomáhat si navzájem. Házeli jsme si naráz sedmi balónky v kruhu v přesně určeném pořadí a nesměli jsme to splést. Každý si zapamatoval hráče, který hraje před ním a po něm, a musel dávat pozor a dobře chytat.

Pak jsme si povídali o typech žáků ve třídě: premianti, trémisti, volnomyšlenkáři. Vysvětlili jsme si, co to znamená, a každý se sám zařadil, do které skupiny patří. Být premiantem znamená být sebevědomý, neustále připravený a pořád se učit. Trémista se zase všeho bojí, hodně věcí pokazí jenom kvůli trémě a volnomyšlenkáři, těm je všechno jedno. Aby ve třídě nebyla nuda a kolektiv držel spolu, měli by všechny typy žáků být rovnoměrně zastoupeny. Každý z nás má svůj předmět, ve kterém je premiantem, v jiném má trému a někdy je nám jedno, jestli něco pokazíme nebo ne.

Hráli jsme další hry a všichni jsme si nakonec mohli říci, co nás ve třídě baví a čím se trápíme. Paní lektorka nás pochválila a řekla nám, že se jí s naší třídou dobře pracovalo a že jsme dobrý kolektiv.

Beseda i hry se nám velmi líbily.

Barbora Vaculíková Matěj Pešek, žáci 6.třídy