Komplexní primárně preventivní program v 5. třídě

23.01.2013 16:06

Beseda o drogách

Ve středu 23. ledna 2013 k nám přijel pracovník Pontisu ze Šumperka. Nejprve nás seznámil s Pontisem. Tato organizace pomáhá dětem i dospělým v různých situacích, například v problémových manželstvích nebo závislosti na drogách. Potom jsme si vysvětlili, co to jsou drogy a na čem může být člověk závislý.

Hlavním tématem naší besedy byla závislost na cigaretě. Přednášející napsal na tabuli velký nápis CIGARETA. Společně jsme pak vymýšleli plusy a minusy této drogy. Každý bod jsme si rozebrali a vysvětlili jsme si, z čeho se cigareta skládá. Poté jsme si povídali o alkoholu, který je škodlivější než cigarety. Řekli jsme si, jak vypadá opilý člověk a proč je pro nás nebezpečný.

Ke konci besedy jsme si v malých skupinkách zahráli scénky. Vzájemně jsme si předvedli, jak se máme bránit, když nám bude někdo nutit drogy. Na závěr jsme vyplnili dotazník, ve kterém jsme oznámkovali besedu i lektora. Tato beseda se nám líbila a těšíme se na další.

Kristýna Pospíšilová a Veronika Turkova, žákyně 5. třídy