Komplexní primárně preventivní program v 7. třídě

23.01.2013 16:09

Výchova k toleranci – beseda

Ve středu 23. ledna 2013 proběhla na naší škole beseda o výchově k toleranci, kterou na naší škole pravidelně zastupuje organizace PONTIS ze Šumperka. V úvodu besedy jsme představili svá jednotlivá jména, představili jsme naše záliby a řekli něco o sobě. Pokračovali jsme hrou, kde si žáci se stejným oblečením přesedali na ze svého místa – měli jsme proto i trochu pohybu.

V další části následovalo hlavní téma tolerance – začala diskuze, při které měli žáci vysvětlit, co tento pojem pro každého z nás znamená. Většina třídy se zapojila a nakonec jsme téma zakončili tím, že už víme, co pojem tolerance představuje.

Následně jsme se rozdělili na skupiny po čtyřech nebo pěti lidech a každá dostala za úkol charakterizovat nějakou národnostní menšinu žijící na našem území. Na tabuli jsme chodili psát za jednotlivou skupinu názory, které o určité menšině máme. Po dopsání jsme si řekli, co představuje v jednotlivých případech názor pravdivý a co předsudek.

Beseda byla zakončena rozdáním anonymních dotazníků s otázkami, jak se nám beseda líbila či nelíbila, popř. co bychom na ni změnili a co nás v ní zaujalo nejvíce i jak sympatický se nám jevil člověk vedoucí diskuzi.

Nikol Shone, žákyně 7. třídy