Konverzační soutěž v anglickém jazyce

19.02.2013 16:31

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Ve úterý 29. ledna 2013 v odpoledních hodinách se 24 žáků 7. až 9. třídy zúčastnilo základního kola konverzační soutěže v angličtině. Počet žáků v základním kole byl tak značný, že jsme poprvé museli základní kolo rozdělit na 2 části. Žáci 9. třídy soutěžili až následující den po obědě. Porota (p. uč. Vavrysová a Sanetříková) se snažila svědomitě s každým žákem pohovořit, povzbudit ho při tvoření vět a vedení rozhovoru. Občas se dovíme i všelijaká překvapení. V mladší kategorii se na 1. místě umístil Ondřej Šenekl, na 2. místě byla Nikola Jančálková a na 3. místě Alena Veverková a Jakub Hajduk, všichni jsou žáci 7. třídy. Ve starší kategorii vyhrála Tereza Valentová z 9. třídy, avšak za ní se překvapivě umístil žák 8. třídy Hugo Hegner, který tak porazil Terezu Vernerovou opět z 9. třídy.

V okresním kole v Šumperku nás letos bohužel reprezentoval jen zástupce nižší kategorie Ondřej Šenekl, který zde 19. února 2013 obsadil velice pěkné 7. místo. Blahopřejeme. Doufám, že tento úspěch ho podpoří v jeho dalším úsilí a angličtina nadále zůstane jeho oblíbeným předmětem.

Všem děkuji za bojovnost a odvahu.

Blanka Sanetříková, učitelka anglického jazyka