KPPP - MěÚ ŠUMPERK, ODBOR SOCIÁLNÍ, 5. třída

09.05.2013 12:37

Beseda o právech dětí

Ve čtvrtek 9. května k nám do 5. třídy přijely pracovnice  Městského úřadu v Šumperku, z oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence. Nejprve jsme se navzájem představili. Poté nám rozdaly papíry s různými právy dětí. Nahlas jsme si je přečetli a vysvětlili si, co znamenají. Nejvíce nás zaujalo právo na volný čas, právo na vlastní domov, právo na vlastní jméno a právo na vzdělání. Také jsme si povídali o našich povinnostech. Řekli jsme si, jak každý z nás pomáhá doma.

Potom nám paní rozdala papíry s důležitými telefonními čísly, kam se můžeme obrátit v naší tíživé situaci. Na druhou stranu papíru jsme měli nakreslit střechu, pod kterou jsme nakreslili naši rodinu. Pak jsme si obrázky ukázali a říkali si, v jaké rodině každý z nás žije. Na závěr jsme si předvedli rozhovor, jak to asi vypadá, když někdo volá na Linku bezpečí. Tato beseda se nám líbila, protože byla velmi zajímavá.

Lucie Petrželová a Kristýna Pospíšilová, žákyně 5. třídy