KPPP - MěÚ ŠUMPERK, ODBOR SOCIÁLNÍ, 7. třída

09.05.2013 08:51

Beseda s kurátorem

Ve čtvrtek 9. května 2013 proběhla v naší 7. třídě beseda s kurátorem pro děti a mládež Městského úřadu v Šumperku. Na začátku besedy se nám přednášející představil a vysvětlil, v čem spočívá jeho náplň práce.

V průběhu besedy nám byly představeny trestné činy nezletilých dětí. Zpočátku jsme dostávali otázky typu: „Kdo z vás už někdy zkusil požít alkohol či cigaretu?“ Později začal podávat své vlastní příklady a zážitky z praxe. Vysvětlil nám naše občanská práva a k tomu několik příkladů pro představu. Byli jsme následně rozděleni do skupinek s rozdanými papíry, na nichž byly různé trestné činy, které jsme měli seřadit od nejméně závažných až po ty nejzávažnější – krádeže, týrání osob, popř. vraždy. Nakonec nám vysvětlil, co si pod jednotlivými pojmy, jejichž význam neznáme, můžeme představit.

Beseda se mi velmi líbila a obsahově byla velmi přínosná.

Nikola Jančálková, žákyně 7. třídy