Na houbách

04.07.2012 16:55

 

Pestrobarevný květen v MŠ Sluníčko

Rozmanitost barev květů a jejich druhů nás vítala v průběhu celého měsíce května. Při procházkách přírodou jsme se učili rozpoznávat některé druhy rozkvetlých stromů a květiny a rozlišovat je podle typických znaků.
Poznatků děti využily při výrobě dárků pro maminky. Pod zručnýma dětskýma rukama vznikaly krásné květinové mozaiky z plodů luštěnin a některých druhů semínek, zvýrazněné ozdobnými rámečky. Přípravy na oslavu Dne matek vyvrcholily dne 17. května v odpoledních hodinách. V mateřské škole se sešly nejenom maminky, ale i ostatní rodinní příslušníci všech věkových kategorií. Třída oddělení Včeliček byla zcela zaplněná. Obě třídy, Včeličky a Berušky, potěšily a pobavily přítomné moc pěknými pásmy s dramatizacemi pohádek o zvířátkách. Nejvíce překvapeny a dojaty byly maminky z květinových dárečků. Spokojeně jsme se rozcházeli do svých domovů po tak emotivním a zdařilém odpoledni.
Odměnou za pečlivost, snahu a píli bylo pro děti tradiční pásmo pohádek v místním kině dne 28. května, tentokrát pod názvem Čertovské pohádky. Po skončení pohádek dětem neočekávaně znemožnil silný déšť návrat do mateřské školy. Nabídla se maminka, paní Petra Zugarová, a všechny děti odvozila autem bezpečně do školky. Touto cestou bychom jí chtěli poděkovat za čas a ochotu.
Poslední den v měsíci, 31. května, patřil především dětem. Dostaly malý dárek ke Dni dětí ve formě výletu na dopravní hřiště v Mohelnici. Tomuto předcházely činnosti týkající se znalostí některých důležitých dopravních značek, dodržování bezpečnostních předpisů na silnici a povinné vybavení cyklistů. Děti tak měly možnost ukázat za pomoci učitelek, jak dokážou reagovat v dětském dopravním prostředku na situace v silničním provozu, řídit se dopravními značkami a zareagovat včas na semafor. Musím konstatovat, že všechny děti byly v maximální míře pozorné a ohleduplné k ostatním. Na dopravním hřišti se jim velmi líbilo. Po náročném překonávání všech úkolů se děti posilnily kuřecími řízky s chlebem, které jim připravily paní kuchařky, a dalšími pamlsky z domova. Autobusem jsme se všichni v pořádku vrátili do mateřské školy.
Dana Machů, vedoucí MŠ Sluníčko