NÁVŠTĚVA PODNIKU PARS NOVA A.S. ŠUMPERK, 8. třída

18.04.2013 08:56

Exkurze v Parsu nova a. s. Šumperk

Protože příští rok již budeme vycházet ze Základní školy ve Velkých Losinách, byla naše třída dne 18. dubna 2013 na prohlídce jednoho ze šumperských podniků - Pars nova a. s. Na vrátnici nás přivítal jeden ze zaměstnanců Parsu. Zavedl nás do dílen učňů, v elektrodílně probíhala výuka a žáci nám předvedli několik pokusů s elektrickým proudem. Pokračovali jsme do učebny, kde nám náš průvodce představil učební obory i studijní obory a povídal nám o chodu firmy a její historií. Pak nám pustil video o Parsu, který je jedním z největších a nejvýznamnějších podniků okresu. Zabývá se opravou a výrobou kolejových vozidel. Dříve se jmenoval Železniční opravny a strojírny Šumperk, v roce 1993 byl zprivatizován a přejmenoval se na Pars DMN s.r.o. Od roku 2000 nese současný název. Ve filmu jsme zhlédli zajímavé letecké snímky podniku, podle nich jsme si udělali představu o rozloze firmy a našli si budovu, ve které se nacházíme. Video nás provedlo celým provozem a viděli jsme všechny haly.

Po zhlédnutí videa jsme se rozdělili na dvě skupiny, aby to bylo bezpečnější, a s dvěma průvodci jsme vyrazili do reálného provozu v srdci firmy. Nejvíce se nám líbila velká hala, kde se opravovaly a renovovaly lokomotivy, osobní vagóny i nákladní vagóny. Práce je tu určitě náročná.

Prohlídka se nám líbila, byla zajímavá a poučná.

Jan Zrník a Matěj Sedlář, žáci 8. třídy