Přehlídka středních škol, 9. třída

20.11.2013 00:00

Scholaris

Dne 20. listopadu 2013 jela celá 9. třída na prezentaci středních škol „Scholaris“. Po vyučování jsme se vydali na autobusovou zastávku a odtud jsme jeli do Šumperka. Výstava škol se konala na Gymnáziu Šumperk, kde jsme mohli vidět prezentaci 39 různých škol zejména z Olomouckého kraje. Když jsme dorazili na místo, paní učitelka nám dala rozchod na projití výstavy. Všichni jsme šli do velké tělocvičny, kde byly stánky se školami. Každý z nás si zde našel svou školu, na které chce studovat, a zjistil si o ní důležité informace. Měli jsme možnost slyšet názor studentů ale také učitelů na námi vybranou školu. Když jsme měli vše zjištěné, procházeli jsme se po tělocvičně a dívali se na ostatní školy, které letos na prezentaci dorazily. Mohli jsme zde najít cukrářskou školu a dřevařskou školu nebo třeba obchodní akademii a gymnázia.

Když jsme si přehlídky prohlédli, vrátili jsme se za naší paní učitelkou a rozdělili jsme se. Někteří zde čekali na své rodiče a jiní se šli podívat na exkurzi po gymnáziu. Ostatní odešli s paní učitelkou na autobusové nádraží a odjeli domů.

Tato prohlídka byla velmi zajímavá a každý z nás byl spokojen s informacemi, které jsme dostali. Výstava nám pomohla s rozhodováním a se získáním základních informací o středních školách.

Lucie Večeřová, žákyně 9. třídy