PREZENTACE ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

21.06.2013 13:56

Prezentace školního roku 2012/2013

Tradičním troubením z kostelní věže a projevem pana starosty, jako již každým rokem, začíná třídenní kulturní i společenský maraton – Svatojánské slavnosti.

Prezentace školního roku je nedílnou součástí těchto slavností. Zde mohou rodiče i rodinní příslušníci našich žáků zhlédnout, co jejich děti během školního roku zažily, co nového se naučily a jaké aktivity děti zajímají. Vystoupením sboru Pramínek se celá akce v pátek 21. června 2013 zahájila a pokračovala nepřebernou škálou divadelních představení, prezentací různých projektů jednotlivých tříd, muzicírováním a tancem. U vtipné krátké pohádky „Jeníček a Mařenka“, kterou zahráli čtvrťáci, se zasmál každý. Pátá třída nás provedla vesmírem a šestá nás pozvala na Krétu. Seznámili jsme se s kontaktním projektem TYMYJÁN, projektovým DNEM KOSTELŮ a řadou dalších aktivit. Velmi dobrým pěveckým výkonem dramatického kroužku a tanečním vystoupením se rozloučily dva naše taneční kroužky, vedené přímo žákyněmi školy. Určitě se těšíme, že příští školní rok bude na zážitky opět bohatý a my se budeme mít čím pochlubit.

Barbora Bebčáková

ŠKOLNÍ JARMARK

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PREZENTACE ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>