Pythagorova věta

03.11.2012 19:05

Nutné vstupní znalosti:

Pravoúhlý trojúhelník, přepona, odvěsna, obsah čtverce.

Geometrická interpretace:

Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců sestrojených nad odvěsnami tohoto trojúhelníku.

Aritmetická interpretace:

Druhá mocnina velikosti přepony pravoúhlého trojúhelníku je rovna součtu druhých mocnin velikostí odvěsen tohoto trojúhelníku.

Anketa

Pomohl ti tento vzdělávací materiál při učení?

Ano (3)
50%

Ne (3)
50%

Celkový počet hlasů: 6