Školní plavání, 2. a 3. třída

14.11.2013 00:00

Školní plavání

Na tento školní rok jsme se moc těšili, protože nás už v září čekal plavecký výcvik. Jezdili jsme deset týdnů na bazén do Šumperka společně s 2. třídou a oběma velkolosinskými školkami.

V prvním plavání nás rozdělili do skupin podle toho, jak kdo uměl plavat. V následujících lekcích jsme zdokonalovali svůj plavecký styl, učili jsme se nové techniky, plavali jsme s různými pomůckami, skákali jsme do vody. Na konci každé lekce jsme se těšili na volnou zábavu ve vodě.

Na posledním plavání nás přivítal vodník, se kterým jsme si hráli a cvičili. Potom jsme závodili v jednotlivcích i družstvech. Na závěr jsme všichni dostali „mokré vysvědčení“ a ti nejlepší z nás také diplom.

Školní plavání bylo nádherné. Je však velká škoda, že pro naši třídu to bylo naposled.

žáci 3. třídy