Výroční zpráva o činnosti školy

ve školním roce 2018/2019

Příloha k hospodaření školy za rok 2019

Školní řád

v aktuálním znění

Pravidla pro hodnocení

výsledků vzdělávání žáků

v aktuálním znění