Člověk a svět práce

Charakteristika předmětu pro 1.stupeň

1. až 3. ročník

4. a 5. ročník

Charakteristika předmětu pro 2.stupeň

6. ročník

7. ročník

8. a 9. ročník