Informační a komunikační technologie

Charakteristika předmětu

5. ročník

6. ročník