Školská rada

Základní školy a mateřské školy Velké Losiny, příspěvkové organizace

VÝSLEDEK DOPLŇKOVÉ VOLBY 10.1.2018

Postup volby člena školské rady

 Kandidátní listina 2017

Školská rada a zákon