Adopce na dálku

Na konci měsíce května 2007 vybral Žákovský parlament Základní školy Velké Losiny v rámci humanitární akce „Adopce na dálku“, kterou organizuje Arcidiecézní charita Praha, dvě děti, kterým na základě charitativních školních akcí každoročně přispíváme na vzdělávání.

Dívka se jmenuje Micheline Musese. V roce 2007 jí bylo deset let. Bydlí v Kinshase, v hlavním městě Konžské demokratické republiky spolu s matkou a pěti sourozenci (otec zemřel). Navštěvuje školu Ste Christiane. Jejím životním cílem je stát se doktorkou. Každoroční příspěvek na školné činí 7 000 Kč. Finanční podpora dívky skončila v červnu 2017 ukončením jejího vzdělávání.

Chlapec se jmenuje Kiran Raj. V roce 2007 mu bylo devět let. Bydlí spolu s rodiči a jednou sestrou v městě Challakere v Indii. Navštěvuje školu Lourdes Boys‘ Scho. Chtěl by se stát policejním úředníkem.. Roční příspěvek na jeho školné činí 4 900 Kč.

Kromě přímé finanční podpory si žáci s oběma adoptovanými dětmi dopisují a zasílají si různé materiály o našich zemích.

Kiran Raj (Indie)

Micheline Musese (Kongo)