Pro žáky základní školy - vzdělávací materiály

Matematické hry na Internetu

Algebra Puzzle

(sčítání, odčítání, násobení, dělení)

Space Racer X

(násobilka)

Penguin Jump

(násobilka)

Orbit Integers

(sčítání celých čísel)

Number Bonds

(celá čísla, desetinná čísla, zlomky)

Fractions, desimals, %

(celá čísla, zlomky, procenty)

Equivalent fractions

(díly celku, zlomky)

Calculator Chaos

(pokažená kalkulačka)

Identify Coordinates

(orientace v pravoúhlé soustavě souřadnic)

Locate Coordinates

(orientace v pravoúhlé soustavě souřadnic)