Grafy funkcí

lineární funkce (přímka)

lineární lomená funkce (hyperbola)

kvadratická funkce (parabola)

 

Dělitelnost

rozklad přirozeného čísla na součin prvočísel (učení i test)

 

Mnohočleny

geometrická interpretace druhé mocniny součtu

 

geometrická interpretace druhé mocniny rozdílu

geometrická interpretace součinu součtu a_rozdílu

 

Zlomky

krácení zlomku na základní tvar