Látka a těleso

Brownův pohyb

Model pevné látky

Model kapalné látky

Model plynné látky

Model atomu

 

Elektrický proud

Model el. proudu v_kovovém vodiči

Model el. proudu v_kapalině

Model el. proudu ve zředěném plynu

 

Energie

Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie