ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

Vážení rodiče a žáci,

školní rok 2016/2017 zahájíme v naší škole ve čtvrtek 1. září 2016 v 8.00 hodin slavnostním shromážděním na školním nádvoří.

Žáci si s sebou v tento den přinesou přezůvky (klíče od přidělených šatních skříněk) a psací potřeby.

Po tomto společném úvodu se žáci přesunou do svých kmenových tříd, kde je třídní učitelé seznámí s některými základními informacemi o novém školním roku.

Předpokládané ukončení prvního školního dne bude v 10.15 hodin. Školní jídelna bude pro žáky v tento den vydávat obědy od 10.30 do 11.30 hodin.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci v novém školním roce.

_______________

Pro rodiče žáků 2. a 3. třídy, kteří mají zájem o umístění svého dítěte ve školní družině již dne 1. září 2016:

Do školní družiny bude v první školní den přijato pouze to dítě, které bude mít od rodiče vyplněnu a podepsánu provizorní přihlášku s tímto textem: „Prosím o umístění mého syna (mé dcery) Jméno Příjmení třída .... ve školní družině dne 1. září 2016 od ..... do ..... hodin.“

Poznámky:

1) Školní družina bude 1. záží 2016 otevřena do 15.00 hodin.

2) Od 2. září 2016 budou do školní družiny přednostně umisťováni žáci 1. až 3. třídy na základě obvyklého přihlašovacího lístku distribuovaného v první školní den.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

Zápisy a fotografie ze starších akcí naleznete v_menu ZÁKLADNÍ ŠKOLA / ŠKOLNÍ AKCE

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zlatý certifikát společnosti Scio

Ve školním roce 2016/2017 rozšiřujeme nabídku zájmového vzdělávání:

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Školní mléko

  

Jsme zapojeni do projektu

„MODERNÍ UČITEL“